Начало Новини Актуално НАП - Стара Загора: Увеличават се приходите от ДДС

НАП - Стара Загора: Увеличават се приходите от ДДС

Актуално
Приходи от ДДС

Постъпленията от Офиса на НАП в Стара Загора към Централния бюджет от данъци и осигуровки са 104.9 милиона лева и са над средните за периода. Цифрите са за седемте месеца от началото на годината и не включват платените данъци и осигуровки от 216 фирми от региона, които са големи и средни данъкоплатци и осигурители.

За периода се отчита увеличение на постъпленията от данъка върху добавената стойност, възлизащи на над 5.7 милиона лв., съобщиха от пресцентъра на НАП - Стара Загора.

Платените корпоративни данъци са над 13.1 милиона лв., но все още има фирми, които дължат суми към бюджета. Освен законовата лихва върху неплатените в срок суми, ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията към некоректните фирми.

През седемте месеца на 2011 г.от данъка върху доходите на физически лица в Централният бюджет са постъпили 25.9 милиона лв.

От осигурителните фондове в хазната са влезли 57.8 милиона лв. Приходите от Държавно обществено осигуряване са 34.2 милиона лева, а платените здравни вноски за периода са над 17.2 милиона лв. По сметката на фонда за Допълнително задължително пенсионно осигуряване са постъпили 6.4 милиона лв.

Очакванията на данъчните са, че и през тази година бизнесът в региона ще запази тенденцията си към плавно излизане от кризата.

Още новини