Начало Новини Актуално НАП - Стара Загора отчита предсрочно изпълнение на приходния план

НАП - Стара Загора отчита предсрочно изпълнение на приходния план

Актуално
Приходи

Офисът на НАП в Стара Загора изпълни годишния план за приходите от данъци към Централния бюджет в края на септември. Постъпленията в хазната от данъци и осигуровки са 149.7 милиона лева (с 21 милиона лева повече в сравнение с 2010 г.) и са над средните за периода.

Цифрите са за деветте месеца от началото на годината и не включват платените данъци и осигуровки от 216 фирми от региона, които са големи и средни данъкоплатци и осигурители, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция в Стара Загора.

За периода се отчита увеличение на постъпленията от данъка върху добавената стойност, възлизащи на над 24 милиона лева.

Платените корпоративни данъци са над 15 милиона лева, но все още има фирми, които дължат суми към бюджета. Освен законовата лихва върху неплатените в срок суми, са изпратени покани за доброволно изпълнение на задълженията към некоректните фирми.

През деветмесечието от данъка върху доходите на физически лица в Централният бюджет са постъпили 32.7 милиона лева, с малко над 3 милиона лева повече от платените през 2010 г.

От осигурителните фондове в хазната са влезли 75 милиона лева – с 4 милиона лева повече от приходите за 2010 г. Постъпленията от Държавно обществено осигуряване са 45 милиона лева, а платените здравни вноски за периода са над 22 милиона лева. По сметката на фонда за Допълнително задължително пенсионно осигуряване са постъпили 8 милиона лева.

Очакванията ни са, че и през тази година бизнесът в региона ще запази тенденцията си към плавно излизане от кризата. Основната ни задача и сега е да запазим фиска от опити за данъчни и осигурителни измами и да изпълним заложените цифри в централния бюджет от осигуровки, казаха още от НАП - Стара Загора.

Още новини