Начало Новини Актуално НАП - Стара Загора изпълни плана си за 2009 г. 155% и внесе в държавния бюджет 379 млн. лв. данъци и осигуровки

НАП - Стара Загора изпълни плана си за 2009 г. 155% и внесе в държавния бюджет 379 млн. лв. данъци и осигуровки

Актуално

Дирекцията на НАП в Стара Загора отчита преизпълнение на годишния план за приходите за 2009 г. от 155%. Планът за осигурителните фондове е изпълнен със 101 %. Само от данъци през 2009 г. в държавната хазна са влезли 176 580 786 лв., а от осигуровки - 202 788 679 лв. 2009 г. беше много успешна и динамична година за всички нас. Това е най-силна година за последните пет, казва Георги Йорданов е директор на офиса на ТД на НАП - Пловдив в Стара Загора.

Георги Йорданов е директор на офиса на ТД на НАП - Пловдив в Стара Загора. Роден на 8.06.1956 г., завършил е Икономически университет Варна, специалност Счетоводна отчетност. Има редица допълнителни специализации, владее английски и руски език. В системата на данъчната администрация е от създаването й през 1991 г. От 2002 г. е директор на бившата Териториална дирекция на НАП в Стара Загора.


- Г-н Йорданов, В какво се състоят промените В ТД НАП - Стара Загора от началото на тази година - за юридически лица, за отделното физическо лице?

- От началото на 2010 г., след проведената реформа в НАП, дирекцията в Стара Загора вече е офис на териториална дирекция Пловдив. Този факт НЕ ВОДИ ДО ПРОМЕНИ В ОБСЛУЖВАНЕТО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В РЕГИОНА.
Промените ще засегнат 186 юридически лица, които съгласно утвърдени критерии преминават към дирекции Големи данъкоплатци и осигурители (ГДО), София - 35 фирми от Старозагорска област, и дирекция Средни данъкоплатци и осигурители (СДО), Пловдив -151 фирми от региона.
Клиентите, отговарящи на условията за ГДО и СДО, вече са получили уведомителните си писма от съответната дирекция, в чийто обхват попадат и от този месец ПРЕВЕЖДАТ ДАНЪЦИТЕ И ОСИГУРОВКИТЕ СИ ПО НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ. Критериите за големи данъкоплатци са публикувани в ДВ брой 1/2010. Това са фирми, отговарящи на най-малко два от следните критерии: приходи от продажби през 2008 г. над 20 000 000 лв.; среден списъчен брой на персонала за 2008 г. над 120 човека; платени данъци и осигурителни вноски през 2008 г. над 2 000 000лв.; възстановени данъци през 2008 г. над 2 000 000 лв. Имената и единният идентификационен код на Булстат на големите данъкоплатци и осигурители са публикувани в Държавен вестник.
Критериите за средни данъкоплатци - фирми, отговарящи на най-малко два от следните критерии: приходи от продажби през 2008 г. над 4 000 000 лв.; среден списъчен брой на персонала за 2008 г. над 40 човека; платени данъци и осигурителни вноски през 2008 г. над 400 000лв.; възстановени данъци през 2008 г. над 400 000 лв.

- За какво ще ходят старозагорци в Пловдив на практика?

- Към Пловдив ще бъдат пререгистрирани 151 фирми от региона, определени като средни данъкоплатци и осигурители. В голямата си част подаваните от тях документи се приемат в офиса на НАП в Стара Загора и препращат по служебен път към Дирекцията в Пловдив. Задруги по-специфични дейности ЩЕ СЕ НАЛОЖИ КОНТАКТ ДИРЕКТНО С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЛИЦА В ПЛОВДИВ, ако клиентите имат нужда от по-бързо издаване на искания документ или се изисква личното им присъствие.

-  Изместването на функции доведе ли до промени в състава на старозагорската дирекция?

- Редуцирането на служителите ни е със 7%, като реално са съкратени 6 човека. Към настоящия момент В ОФИСА НА НАП - СТАРА ЗАГОРА СА ЗАЕТИ 269 ЧОВЕКА, включително новите колеги от Агенцията за държавни вземания.

- С какви резултати приключихте 2009 г.?

- Още в края на месец октомври 2009 г. дирекцията на НАП в Стара Загора изпълни годишния план за приходите със 122%. РЕЗУЛТАТИТЕ В КРАЯ НА 2009 Г. ПОКАЗАХА ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ СЪС 155% и изпълнение на плана от осигурителните фондове със 101 %. Само от данъци през 2009 г. в държавната хазна са влезли 176 580 786 лв., а от осигуровки - 202 788 679 лв. Като цяло 2009-а беше много успешна и динамична година за всички нас, бих казал, най-силна за последните 5 години.

- Има ли новости в традиционните отстъпки за плащане на данъци?

- Декларациите за облагане на доходите и тази година се подават до 30 април 2010 г. Данъците се заплащат в същия срок. 5% отстъпка получават онези граждани, КОИТО ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ СИ И ПЛАТЯТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ДО 10 ФЕВРУАРИ, а тези, които декларират с електронен подпис, могат да се възползват от отстъпката до края на април. Използва се само едната отстъпка. Допълнителна информация за попълване на декларациите, клиентите на НАП могат да получат на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.
Относно декларациите за облагане с корпоративни данъци, срокът за деклариране е 31 март 2010 г., както и досега. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% ОТСТЪПКА ОТ ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 1000 ЛВ.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис. Препоръчваме на клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП - www.nap.bg. Те са в текстови формат и могат да се попълват на компютър.
Възможностите за подаване на декларациите са няколко: през интернет, подписани с електронен подпис, по пощата с обратна разписка, както и с входящ номер в определени пощенски станции. Съветваме клиентите ни да не чакат последния възможен момент за изпращане на декларациите и да изберат най-удобния за тях вариант за подаването им.

Новостите при декларациите за доходите тази година накратко са: ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЗАЕМИ НАД 10 000 ЛВ. (ИЗКЛЮЧЕНИЕ СА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ) и възможността за данъчно облекчение за млади семейства с ипотечни кредити. Облекчението за младите семейства се ползва, когато едновременно са налице следните условия: договорът за ипотечен кредит е сключен от лице, което има сключен граждански брак; поне единият от съпрузите не е навършил 35 години към датата на сключения договор за ипотечен кредит; ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2009 г. Важно да се. отбележи, че от 1 януари 2010 г. доходите от дейността на ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЩЕ СЕ ОБЛАГАТ ПО ОБЩИЯ РЕД, като са предвидени 60% нормативно признати разходи. Този ред за облагане обаче ще се прилага в декларациите за облагане на доходите, които тютюнопроизводителите и земеделските производители ще подават през 2011 г., тъй като тогава ще се декларират доходите от 2010 г.
От 2010 г. информацията в годишните отчети за дейността, която фирмите подават в НАП и НСИ, ще бъде еднаква, фирмите могат да избират в коя от двете институции да подадат отчетите си, съответно: по електронен път в НСИ, подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Годишните отчети за дейността са в различна форма за видовете дружества. Образците на документа са публикувани на: www.nap.bg и www.nsi.bg.

- Акцентите в работата Ви през настоящата 2010 г.?

- В момента се пренастройваме към новите структури и методи на работа. ЩЕ РАБОТИМ УСИЛЕНО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОБРЕ РАБОТЕЩИ ЕКИПИ за проверки, ревизия и събиране, за напасване на бизнес процесите по повод навлизането на АДВ в НАП. Акцент в работата ни ще продължи да бъде запазването на доброто обслужване на клиентите и запазване и повишаване на събираемостта на данъци и осигурителни вноски.
Интервю на вестник Национална бизнес поща

Още новини