Начало Новини Актуално НАП няма да регистрира нови трудови договори, които се подават след 3-дневния срок

НАП няма да регистрира нови трудови договори, които се подават след 3-дневния срок

Актуално
Стара Загора

От началото на годината при подаване на уведомленията за сключени трудови договори в НАП, информационната система следи автоматично за спазването на 3-дневния срок от сключването на договора. След този срок, те се приемат от приходната агенция само ако има влязло в сила предписание от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.

Това гласят последните промени относно регистрацията на трудовите договори в Кодекса на труда и Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, съобщиха от пресцентъра на НАП.
Във връзка с промените в трудовото законодателство, клиентите на НАП трябва да знаят, че когато се подават данни, с които се отстраняват несъответствия по подадена по-рано информация за сключени трудови договори, извън 3-дневния срок, това не може да стане по електронен път, а само на място, в офис на НАП. В такъв случай задължително се представя и Справка за приети и отхвърлени уведомления по  реда на чл. 62, ал.4 от КТ. С нея се удостоверява, че първоначалната информация е подадена в срок до 3 дни след датата на сключване на трудовия договор.
От НАП напомнят също, че от 1 януари данни за договорено допълнително споразумение или прекратяване на трудов договор се приемат в НАП само при подадено преди това уведомление за сключен трудов договор. При подаване на уведомление за прекратяване на трудов договор трябва да има съвпадение в данните за „основание” и „дата на сключване” на трудовия договор с уведомлението за сключване на същия.
Данни с код „корекция” или „заличаване” се приемат само при подадени преди това данни,  които могат да се коригират или заличат.
От НАП предупреждават, че ако подаваните документи не отговарят на описаните условия, те няма да се приемат.

Още новини