Начало Новини Актуално Намесата на държавата в икономиката следва да е изключително плавна

Намесата на държавата в икономиката следва да е изключително плавна

Актуално

Председателят на Българската търговско–промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в работна среща по покана на СДС на тема Спешни мерки за борба с икономическата криза. На срещата присъстваха представители на водещите работодателски организации у нас. Г-н Симеонов изказа становището, че да се „наливат” големи суми пари от държавата в икономиката с аргумент борба с икономическата криза не е удачната фискална политика.

Никъде по света, където е следвана тази практика, резултатите не са добри: както в краткосрочен план за развитието на конкурентоспособността, така и с оглед на дефицитите, които се създават за следващи периоди, изтъкна той, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Според Цветан Симеонов всеки опит за директна намеса на държавата в икономиката трябва да се извършва много плавно и след внимателна оценка на въздействието, която да стане обект на публично обсъждане. В настоящия кризисен момент е необходимо старателно да се избягват такива методи за стимулиране, ефектите от които са неясни – такова е предложението да се отпусне част от фискалния резерв към банките за насърчаване на кредитирането.
Тъй като собствеността на банките у нас е предимно чуждестранна и държавата не може да влияе на трансфера на ресурси между банката майка и дъщерните дружества, не е ясно колко положителен ефект за реалната икономика ще има такава мярка. По-скоро, ако се прецени, че е станало наложително да се предостави по-голям финансов ресурс в икономиката, Централната банка би могла след внимателна оценка отново да понижи задължителните резерви за търговските банки, съчетано с по-строг контрол по изпълнение на банковите стандарти – счита председателят на БТПП.
Относно предложенията за намаляване на ДДС, на този етап те не са обосновани, като понижаването на този данък може да създаде сериозни проблеми за приходната част на бюджета, счита г-н Симеонов. Само ако държавата успее да намали административните разходи, тя може да планира намаляване на ДДС в обема, който е икономисан от раздутия административен щат.

Има друг много съществен момент в тази насока: не е коректно изобщо да се обсъжда понижаване на ставката по ДДС, при положение, че държавата продължава да бави сроковете по неговото възстановяване на фирмите. Нека първо се започне с издължаване в срок и отказ от всякакви скрити методи за бавене на връщането, което по същество е неспазване на закона, защото сроковете надминават далеч предвиденото с новите промени в неговите разпоредби. 
За българския бизнес далеч по-добре е да се намали данъкът за едноличните търговци от 15% на 10%, както и данъкът върху дивидентите също от 15% на 10% - изтъкна Цветан Симеонов. Осъществяването на този ход не изисква колосален ресурс, т.е. е напълно по силата на фиска. Едновременно ще се отправи положителен сигнал към външните инвеститори (във време, когато другаде по света данъците се увеличават, в България те биват намалявани) и стабилността на държавните финанси, което е най-важното, остава неуязвима. Първи приоритет обаче си остава обещаното намаление на осигурителната вноска с 2 процентни пункта.

Председателят на БТПП очаква към България да се насочи сериозен ресурс от страна на чуждестранните инвеститори в следващите една до две години. Бизнес делегацията в Германия, съпътствала официалното посещение на министър–председателя от 24 до 26 януари т.г., е потвърдила интереса на немския бизнес към страната ни; също така все повече инвеститори от Гърция ще избират България като своя инвестиционна площадка, поради състоянието на гръцката икономика (напр. повишаваните данъци) и затрудненията на правителството да осигури нормалното движение на стоки.
Относно повишаване усвояването на европейските фондове, Цветан Симеонов предложи следния простичък план за действие: администрацията да направи анализ и проверка в три основни насоки. 1) Какви са точните препоръки, отправени към България от Европейската комисия, за да се улесни достъпът на европейски средства до нас? Да се направи необходимото тези препоръки да бъдат изпълнени. 2) Където не са изпълнени, да се провери има ли наказани лица в администрацията и това да бъде сторено по-скоро. 3) Ако всички препоръки са изпълнени, да се изясни защо европейските ресурси остават спрени.
Повече да не се чака, а всички да работим предназначените за България средства да стигнат до нуждаещите се сектори, фирми, граждани, посочи г-н Симеонов. Ще е необходимо българското правителство да окаже натиск на европейските институции за активизиране на финансирането чрез структурните фондове. Успоредно с това българската администрация трябва да се подложи на сериозна оценка с един водещ критерий: какъв е делът на усвоените средства? И защо е толкова нисък – дали  не заради твърде голямото „административно подсигуряване” от българска страна?
Относно някои прогнози, че безработицата в страната ще премине социално поносимия праг, Цветан Симеонов изказа изричното си несъгласие. Проучванията на Европалати, които се провеждат вече за 17 път и въз основа нагласите на бизнеса предвиждат с голяма достоверност движението на основните икономически индикатори, не показват подобен задаващ се срив на заетостта у нас. Прогнозите за предстояща колосална безработица са силно пресилени, като безработицата у нас до края на 2010 г. най-вероятно няма да надхвърли рамките на 10 – 12%, заяви председателят на Българската търговско–промишлена палата.

Още новини