Начало Новини Актуално Намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Актуално

намаляват такси Агенция вписванияС промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството в оставка намали значително таксите по Закона за търговския регистър. Измененията са в изпълнение на мярка от Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса.
Отпадат таксите за вписване в търговския регистър на консорциум и холдинг (таксата досега е 1 700 лева).

За консорциумът ще се прилагат правилата за гражданското дружество или за дружеството, във формата на което е организиран консорциумът. Холдинговото дружество пък е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Проверката, която се извършва в търговския регистър при регистрацията им съвпада с проверката, която се извършва при регистрацията на съответния вид дружество, под формата на което е организиран консорциумът или холдингът.

С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, са отпаднали някои и са намалени значително други от таксите, събирани за европейските дружества – например, отпадат такси от 960 лева, а при други от 960 лева стават 130 лева, 230 лева или 460 лева в зависимост от предоставяната услуга. За заявленията, подавани по електронен път, таксите са наполовина.

Тази промяна в постановлението ще доведе до прекратяване на наказателна процедура на Европейската комисия срещу България.

Още новини