Начало Новини Актуално Намалява се осигурителната тежест за нови работни места

Намалява се осигурителната тежест за нови работни места

Актуално

осигурителна тежест намалява нови работне местаСертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите предприятия, разкрили нови работни места, ще получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца. Това предвиждат промените в закона, които бяха приети окончателно от парламента днес.

Условието за ползване на преференцията е инвестицията и трудовата заетост да се поддържат от работодателите най-малко 3 години за малки и средни предприятия и най-малко 5 години за големи фирми. Новата мярка ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични дейности на икономиката или в общините с безработица над средната за страната, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

Промените в закона целят стимулирането на инвестиционната активност в страната. С тях се създават допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови високопроизводителни работни места и за повишаване на икономическата активност в общините с висока безработица.
Броят на създадените нови работни места също ще бъде критерий за сертифициране. Проекти в сектора на услугите, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, също ще могат да кандидатстват за сертификат.

С промените в закона се уреждат  и условията за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни, които изпълняват инвестиционни проекти в страната. Разпоредбите дават възможност и за придобиване на българско гражданство на икономически основания. Целта е потенциалните и реалните инвеститори да имат възможност да се установят и да вложат парите си именно в нашата страна. Това би формирало по-добра среда за привличане на чуждите инвестиции в България в сравнение с най-сериозните ни конкуренти от Европейския съюз.

Промените в закона предвиждат и оптимизиране и децентрализация на процедурите за издаване на сертификат на местно равнище. Кметовете ще могат да издават сертификати за инвестиция клас В за проекти от местно значение, както и да извършават индивидуално административно обслужване в съкратени срокове. Те ще могат да предлагат на инвеститорите без търг право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост. Общинските съвети сами ще могат да приемат наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение, като стимулите ще се предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти от клас А и Б. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.

Още новини