Начало Новини Актуално Намалява размерът на някои от таксите на Патентното ведомство

Намалява размерът на някои от таксите на Патентното ведомство

Актуално
Патентно ведомство

Някои от таксите, събирани от Патентното ведомство, ще бъдат намалени. С промени в тарифата на ведомството се изменя размерът на таксите, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, промишления дизайн, марките и географските означения.

Включват се и нови такси, които са въведени с промени в законите за патентите и регистрацията на полезни модели, за марките и географските означения и за промишления дизайн, съобщи Правителствената пресслужба.

Най-многобройните изменения са обусловени от въвеждането в ЗМГО на ново производство – по опозиция срещу регистрацията на заявена марка. Предвидено е намаление на таксите за заявяване и експертиза на марки, заявени за три и повече класове стоки/услуги – от 200 лв. на 150 лв. за три класа и от 60 лв. на 40 лв. за всеки клас след третия. По-ниска такса (100 лв.) ще се събира и за исканията за заличаване на регистрация на марка, подадени въз основа на установена по съдебен ред недобросъвестност на заявителя. Отпадат таксите за ускорена експертиза и за определяне на марка като общоизвестна и ползваща се с известност, които бяха съответно 200 лв. и 600 лв.
Намалени са и таксите за експертиза, с оглед ограничаването на нейния обхват в резултат на опростяването на регистрационната процедура. За експертиза на заявка за един дизайн ще се заплаща такса в размер на 80 лв. (вместо 150 лв.), за всеки следващ дизайн – 40 лв. (вместо 80 лв.), а за комплект или композиция от изделия – 120 лв. (вместо 240 лв.).

Още новини