Начало Новини Актуално Намалява броят на жителите в област Стара Загора

Намалява броят на жителите в област Стара Загора

Актуално

Ниската раждаемост и увеличената смъртност са основните причини за намаляването на броя на жителите на област Стара Загора през последните години. Това показват данните на дирекция Регионална служба по заетостта в Хасково. Въпреки че област Стара Загора се очертава като една от добре населените в страната регионални единици, населението е намаляло с повече от 2500 души само за година в периода 2008 - 2009 г.

Към 31.12.2008г. населението на областта е било 353 494 души, докато година по-късно - към 31.12.2009г., то е намаляло на 350 925 души.
Съотношението между броя на мъжете и жените през последните години е в полза на жените. Жените в областта са 180 532, а мъжете - 170 393.
Характерно за областта е, че населението живеещо в селата, е близо два пъти по-малко от живеещите в градовете. Градовете се населяват от 241 723 души, а селата - от 109 202 души. Качествените характеристики на човешките ресурси на област Стара Загора сочат появата на сериозни демографски проблеми. Най-значимият от тях е процеса на стареене на населението, независимо, че засега по тази характеристика областта не е сериозно засегната.
Изводите, които се налагат за демографските процеси, протичащи в област Стара Загора са, че на първо място намаляването на населението в областта се дължи в най-голяма степен на намалената раждаемост и увеличената смъртност и в много по-малка степен на изселнически процеси. Отрицателен е бил естествения прираст за областта през 2006г. (-408 души) и (-1587 души) през 2009 г., съобщават още от дирекцията.

Още новини