Начало Новини Актуално Намалява броят на икономически активното население

Намалява броят на икономически активното население

Актуално
НСИ

Според предварителните резултати от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 263.4 хил., или 65.6% от населението в същата възрастова група. В сравнение
с второто тримесечие на 2010 г. броят на икономически активните лица намалява със 108.7 хил., а коефициентът на икономическа активност е по-нисък с 1.3 пункта.

През второто тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години е 2 895.3 хиляди. Коефициентът на заетост на населението на същата възраст e 58.2% и намалява с 2.0 пункта спрямо същия период на 2010 година.

В сравнение с първото тримесечие на тази година броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 45.9 хил., а коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група - с 0.9 пункта.
През второто тримесечие на 2011 г. 1 710.7 хил. от населението на възраст 15 - 64 навършени години са икономически неактивни (извън работната сила), а коефициентът на икономическа неактивност е 34.4%.

Заетост на населението на възраст 15 и повече навършени години
През второто тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 934.0 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.3%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява със 138.1 хил., или с 4.5%, а относителният им дял - с 1.7 пункта.

В сравнение с първото тримесечие на тази година броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 43.3 хил. повече, а относителният им дял се увеличава с 0.6 пункта.

Безработица
През второто тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 369.6 хил., а коефициентът на безработица - 11.2%. В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на безработните лица се увеличава с 27.4 хил., а коефициентът на безработица - с 1.2 пункта. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на безработните лица намалява с 25.9 хил., а коефициентът на безработица - с 0.8 пункта.

Още новини