Начало Новини Актуално Най-масово е незаконното строителство край язовирите Ивайловград, Кърджали и Искър

Най-масово е незаконното строителство край язовирите Ивайловград, Кърджали и Искър

Актуално
Проверки на язовирите

Министрите на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите Росен Плевнелиев и Нона Караджова представиха днес резултатите от съвместни проверки на значимите язовири на територията на цялата страна, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Проверки са извършени на 52 от предвидените 53 язовира. На язовир “Карагьол”, поради голямата надморска височина и ограничения достъп, проверка не е извършена, обясни министър Плевнелиев.
Общо 1470 са проверените обекти на 52-та язовира. Според резултатите приблизително половината от тях са незаконни – 748, като предстои издаване на заповеди за премахването им. 243 обекта са със забрана за ползване, а 43 – със заповеди за спиране на строителството, отчете министър Плевнелиев.
Трите язовира с най-масово незаконно строителство около тях са “Ивайловград”,  “Кърджали” и “Искър”, каза министърът. На язовир “Ивайловград” от общо 195 проверени строежа, за 169 ще бъдат издадени заповеди за премахване, а 87 обекта са със забрана за ползване. На язовир “Кърджали” са проверени 159 обекта, от които 130 са незаконни, а със забрана за ползване са 80. На язовир “Искър” от 329 обекта – 103 са със заповед за премахване, а 3 обекта ще бъдат със забрана за ползване.
Министър Плевнелиев съобщи, че за момента са изготвени само констативни протоколи за премахването на незаконните обекти. През май т.г. ще бъдат издадени заповедите за премахването им. До тогава, през месеците февруари, март и април, ще бъде дадена възможност на всички собственици на обектите да предоставят необходимите документи, ако искат да докажат, че не са в нарушение. През м. май ще бъде направено ново обобщение на информацията, и чак тогава ще бъдат издадени заповедите за премахване на незаконните обекти. Министър Плевнелиев посочи, че част от констативните протоколи на язовир “Ивайловград” вече се обжалват.
Началникът на ДНСК инж. Милка Гечева се спря на основните проблеми, които от ДНСК са формулирали по време на проверката. Тя обясни, че на по-голяма част от язовирите, които служат за питейно-битово водоснабдяване не са учредени нужните санитарно-охранителни зони. На други места, където това е направено се установява, че експлоатационните дружества не са изпълнили изискванията зоната да бъде оградена и да са поставени указателни табели. Друг проблем е, че в санитарно-охранителни зони, както и във вододайните зони на язовирите се установяват върнати земеделски земи.
Инж. Гечева обясни, че по язовирите има строежи, които са в нарушение на Закона за водите и на Закона за опазване на околната среда. Тези обекти обаче не могат да бъдат съборени, тъй като по смисъла на Закона за устройство на териториите, те не са незаконни.
В заключение министърът на околната среда и водите Нона Караджова каза, че целта на проверката не е да се отчита дейност и да се правят специални атаки срещи нарушителите, а да се сложи ред по тези язовири.
Докладът на ДНСК за извършените проверки ще бъде качен на страницата на дирекцията: www.dnsk.mrrb.government.bg

Още новини