Начало Новини Актуално Най-късно от 1 май 2010 г. смесват дизеловото гориво с биодизел

Най-късно от 1 май 2010 г. смесват дизеловото гориво с биодизел

Актуално

Министерският съвет прие предложения за промени в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогорива. Целта е преодоляване на констатираното изоставане при изпълнение на националните индикативни цели, които са свързани с потреблението на биогорива в транспорта, прилагане на разпоредбите на закона и ефективен контрол на тяхното изпълнение.

С измененията в нормативната база ще се въведе задължително изискване за смесване на дизеловото гориво с биодизел, съобщи Insurance.bg. Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за транспортни нужди, ще са длъжни при освобождаване за потребление да предлагат горива за дизелови двигатели, смесени с биогорива в следното процентно съотношение:

  • от 1 март 2010 г. – със съдържание на биодизел минимум 2% обемни;
  • от 1 септември 2010 г. – със съдържание минимум 3%;
  • от 1 март 2011 г. – със съдържание минимум 4%.

В срок от 2 месеца от влизането на всяка една стъпка бензиностанциите ще трябва да предлагат само съответстващи с тези изисквания дизелови горива. Това означава, че реално шофьорите ще зареждат дизелови горива, смесени с биодизел най-късно от 1 май 2010 г.

Още новини