Начало Новини Актуално Най-голямото въгледобивно дружество Мини Марица-изток ЕАД навършва 60 години

Най-голямото въгледобивно дружество Мини Марица-изток ЕАД навършва 60 години

Актуално

Мини Марица-изток ЕАД

Най-голямото въгледобивно дружество в страната „Мини Марица–изток” ЕАД ще отбележи 60-годишен юбилей навръх Трети март. По този повод мениджмънтът и миньорите са получили поздравителни адреси от министър Трайчо Трайков, ръководство на Български енергиен холдинг и областния управител Недялко Недялков.

„С упорит труд колективът на „Мини Марица-изток“ превърна компанията в европейското лице на българския въгледобив. Днес тя е разпознаваема в обществото като социалноотговорна компания, която прилага най-добрите европейски практики в експлоатацията на подземните богатства и грижата за околната среда“, се казва в поздрава на министър Трайков.

Геоложките проучвания в източномаришкия басейн започват през 1948 г., когато наши специалисти установяват, че в недрата на Тракия се крият на над 2.9 милиарда тона въглища. Първият проект за разработването е изготвен през 1951 година от ГИПРОШАХТ-Ленинград и е за седем открити рудника. В продължение на няколко години се установяват географските контури на находището. За тази цел се извършват над 900 моторни и ръчни сондажи. Разкрито е огромно подземно богатство, разположено на площ от около 240 кв. км. Това сочат архивите на дружеството.

Началото на разработването на въглищните пластове е през 1952 година, когато на 3 март е направена първа копка по изграждането на рудник „Трояново 1“. Първите 117 100 тона източномаришки въглища са добити през 1960 г. На следващата година рудникът влиза в редовна експлоатация. През същата година, на 19 юни, започва и използването на първата електрифицирана двойна жп линия от откривните хоризонти до външно насипище (дълга 12 километра), с която се поставя началото на преминаването от парна към електрическа тяга.

Източномаришките лигнитни въглища се оказват и най-значимият собствен енергиен ресурс на страната. В продължение на повече от половин век се разработват и развиват три открити рудника – „Трояново-1”, „Трояново–север” и „Трояново-3” с продуктивна площ около 240 квадратни километра. В момента те дават живот на топлоелектрически централи за производство на електроенергия: „ТЕЦ Марица Изток 2”, ТЕЦ „Контурглобал Марица Изток 3”, ТЕЦ „AES Гълъбово” и единственото в България предприятие за производство на брикети „БРИКЕЛ” ЕАД–Гълъбово. От добиваните въглища се произвеждат над 32% от електроенергията в страната.
През 2008 г. се финализира мащабно преустройство, което започва през 70-те години, когато е приета нова схема за безцеликово развитие на минните дейности. На 21 март официално е срязан въглищният целик между рудник „Трояново-1” и „Трояново-север”, с което добивните работи навлязоха в най-ефективната част на находището. Изземването на целика е ефективно проектно решение, подготвяно от поколения минни специалисти, проектанти и изпълнители, и осъществявано през период от почти 40 години. Вложени са близо 250 млн. евро.

Юбилейната година миньорите започнаха със затруднения, предизвикани от продължителното застудяване и нанесените от природната стихия щети в инфраструктурата на дружеството. Но създадената впоследствие организация  постепенно нормализира работата и се наваксва изоставането. От началото на годината са добити и реализирани над 5 000 000 тона въглища.

Информация: вестник Новината

Още новини