Начало Новини Актуално Най-голямата болница в Стара Загора - ощетена от Областната здравна карта

Най-голямата болница в Стара Загора - ощетена от Областната здравна карта

Актуално

Колективът на най-голямата болница в Старозагорска област МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" разкритикува остро Проекта за Областна здравна карта, в частта му, касаеща тяхната болница. Използване на неверни данни, тенденциозно предложение за преструктуриране, облагодетелстващо УМБАЛ (Университетска болница), залагане на приоритет, уронващ достойнството на лекарите и медицинските специалисти, са част от критиките в становището, изразени единодушно от началниците на отделения в МБАЛ "Киркович".

В петък то беше изпратено до министъра на здравеопазването проф.Борисова, с копие до Комисията по здравеопазване в Народното събрание, БЛС, областния управител и РЦЗ - Стара Загора.
Припомняме, че Проектът за Областна здравна карта на Старозагорска област беше приет на 20 септември т.г. от нарочна областна здравна комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването. И в нея участва само един представител на големите многопрофилни болници на областта - от Български лекарски съюз. От РЦЗ - Стара Загора, твърдят, че преди това д-р Нанева (директор на Центъра) провела работни срещи с ръководните екипи на лечебните заведения в областта. Единствено с ръководството на най-голямата болница в областта такава среща е нямало, тъй като директорът й бил в отпуск. От МБАЛ "Киркович" са категорични, че към тях не е била отправена покана за работна среща по Проекта за Областна здравна карта, въпреки че здравното заведение си има упълномощен ръководител в отсъствието на титуляра. Нещо повече: МБАЛ "Киркович" е подготвила проект за преструктуриране на болницата, след задълбочен анализ на структурите в съответствие с медицинските стандарти по специалности и препоръките, дадени от здравния министър, който е представен в РЦЗ - Стара Загора, за изготвяне на Проекта за Областната здравна карта. Проектът на МБАЛ "Киркович" явно не е бил взет предвид при подготовката на здравната карта, което отприщи недоволството в окръжната болница.
"Считаме, че предложението за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ в Стара Загора е тенденциозно, облагодетелстващо УМБАЛ ЕАД - Стара Загора (б.р. - Университетска болница), като МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД е представена като структура, покриваща по-ниско ниво на компетентност, което не отговаря на представените доказателства за квалификацията на лекарите и дейностите за 2009 г. на лечебното заведение. Нашата болница е представена като "донор" за изграждането на УМБАЛ ЕАД", пише в становището на МБАЛ "Киркович" до министър Борисова.
В одобрения Проект за Областна здравна карта е отразено, че единствено в МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - Стара Загора, се определя разкриване на Отделение по спешна медицина с II ниво на компетентност. Такава структура не е предвидена за другите МБАЛ в Старозагорска област. Според медиците от МБАЛ "Киркович" това не само противоречи на изискванията на Закона за лечебните заведения, но и поставя най-голямата болница в неравностойно положение с останалите болници, вменявайки й голям финансов товар за лечението на пациенти със спешни състояния.
От МБАЛ "Киркович" негодуват и срещу предложените в Областната здравна карта "необосновано малък брой болнични легла за специалността Хирургия - 14, и Ортопедия и Травматология - 10". Това според медиците от МБАЛ прави невъзможна хоспитализацията и оперативното лечение на пациенти, които са в спешни състояния. През последните години приетите по спешност в болницата съставляват 68-69% от общия брой на хоспитализираните, като за 2009 г. те са 16 205. "Орязаните" легла в хирургичните специалности пък правели абсолютно невъзможен плановия прием за оперативни интервенции.
За Неврохирургичното отделение на МБАЛ в Проекта е определено II ниво на компетентност и 5 болнични легла, а подобна болнична структура не е предвидена за други многопрофилни болници в областта. "Считаме, че само с 5 неврохирургични легла не може да се гарантира на населението на Старозагорска област достъпна и достатъчна спешна неврохирургична помощ", пишат в становището си медиците от "Киркович" до министър Борисова. Те негодуват и срещу "невярното становище" за необходимостта от закупуването на 5 апарата за Клинична лаборатория на МБАЛ на стойност 200 000 евро, без да е конкретизирано за какви точно апарати става дума и за какви изследвания са необходими.
Освен критиките по Проекта за Областна здравна карта, до здравната министърка е изпратено и предложението на МБАЛ "Киркович" за преструктуриране на лечебното заведение, което е в съответствие с медицинските стандарти... но "пренебрегнато от д-р Нанева".

Кой всъщност подготви проекта за Областна здравна карта?

Вестник "Старозагорски новини" се опита да получи Предложението за Областна здравна карта, но въпреки обещанието на д-р Нанева от преди няколко дни, до редакционното приключване на броя то остана тайна за медията ни.
В прессъобщение, публикувано в Интернет, е упоменато, че точното наименование на комисията, приела единодушно Проекта, е "Областна комисия за изработване и приемане на Областната здравна карта". Проучването на медията ни установи, че всъщност въпросната карта е била разработена не от комисията, а от експерти от РЗЦ - Стара Загора, а впоследствие само е била изпратена до членовете на комисията и впоследствие утвърдена. Този факт би бил маловажен, ако същото това РЦЗ не беше изработило и проекта за обединението на двете старозагорски болници - МБАЛ "Киркович" с Университетска болница, създало скандални ситуации в медиите и основно в лекарските среди. Към настоящия момент медиците в най-голямата болница на областта са на мнение, че Проектът за Областна здравна карта е наказателна акция срещу тях, тъй като те се противопоставиха на обединението. За разлика от Университетска болница, за която е предначертано безпроблемно бъдеще в бъдещата здравна карта.
Безспорен е фактът, че студентите, които се обучават в МФ и УМБАЛ, трябва да имат добра база. Въпросът е какво ще стане с лекарите на МБАЛ "Киркович", част от които ще се окажат излишни според готвената здравна карта. И докато някои от тях могат да си намерят работа в Арабския свят, най-важният въпрос е какво ще стане с пациентите от Старозагорска и съседните области, които досега безпроблемно са ползвали услугите на МБАЛ "Киркович"!? При катастрофи - по няколко на денонощие, при побои и производствени травми, при нужда за спешни операции - кой ще ги лекува и къде???

Още новини