Начало Новини Актуално Наетите лица в Старозагорска област намаляват с 2%

Наетите лица в Старозагорска област намаляват с 2%

Актуално
Ресторант

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2012 г. намаляват с 2 176., или приблизително с 2% спрямо края на декември 2011 г., като достигат 97 928.

Намаляването на наетите се наблюдава в седем от общо деветнадесет отрасъла, за разлика от четвъртото тримесечие на 2011 г., когато беше отчетено намаляване във всички отрасли на икономиката в областта. Най-голямо намаление на наетите лица, като относителен дял в проценти, се наблюдава в икономическите дейности: Култура, спорт и развлечения - с 14%, Строителство – с 8,5% и Хотелиерство – със 7%, съобщиха от Териториално статистическо бюро Стара Загора.

В останалите дванадесет отрасъла се наблюдава увеличение на наетите. Увеличението е най-голямо в отрасъл Операции с недвижими имоти, но то е за сметка на увеличения брой на наетите лица на непълно работно време в този отрасъл, които са с 5 пъти повече от края на декември 2011 г.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 30,7 и 13,9%.

В края на март 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3 471, или с 3,4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година (март 2011 г.), като най-голямо намаление на наетите спрямо март 2011 г., се наблюдава в икономическите дейности: Строителство - с 13,4%., Хотелиерство и ресторантьорство - с 11,5%, и Култура, спорт и развлечения - с 11,1%.

Още новини