Начало Новини Актуално Над 87 млн. лв. печалба отчете ТЕЦ Марица-изток 2

Над 87 млн. лв. печалба отчете ТЕЦ Марица-изток 2

Актуално

Спроизводство от 5 823 747 MWh електроенергия, от които 5 045 972 MWh са предоставени на Националната енергийна компания, завърши деветмесечието ТЕЦ "Марица-изток 2". В сравнение със същия период на 2008 г. е произведена 107 499 MWh брутна електроенергия, или 1.88% повече. С печалбата от 87.8 млн. лева дружеството е на първо място сред дружествата от Българския енергиен холдинг.

За високите производствени резултати допринася завършилата през 2008 година рехабилитация с предсрочното пускане на трети и четвърти блок, с което инсталираната мощност се увеличи от 1456 на 1556 MW, повиши се коефициентът на полезно действие и производството на същото количество електроенергия се осъществява с по-нисък разход на пара и условно гориво. Актуализираната инвестиционна програма на дружеството предвижда средства в размер на 169 199 208 лева за 2009 г., за деветте месеца са изразходвани 62% - 104 972 749 лева, или 62%. С влизането в експлоатация на двете нови сероочистващи инсталации се постига 94% очистване на серния диоксид от димните газове. През септември е приет идейният проект на консорциум "Идреко-Инсигма" за изграждане на сероочистваща инсталация към пети и шести блок. Изграждането им е финансирано с безвъзмездна помощ по програма ИСПА, заем от Европейската банка за възстановяване и развитие и собствени средства на централата. Общата стойност възлиза на 85.632 млн. евро. Подписан е и договорът за изграждане на инсталация за обезводняване на гипса, който ще се получава от двете сероочистки. Част от средствата - 19.5 млн. лв., са отпуснати като безвъзмездна помощ от Международния фонд "Козлодуй". Според разчетите инсталацията трябва да заработи до 1 септември 2011 година, пише вестник Старозагорски новини.

Стабилното състояние на дружеството дава възможност да бъдат изплащани кредитът към Японската банка за международно сътрудничество по проекта "Рехабилитация и изграждане на сероочистващи инсталации за първите 4 блока и повишаване на мощността на блокове 5 и 6". В края на август е изплатена втората вноска в размер на 12 827 685 евро, а общо за годината сумата възлиза на 25 418 670 евро. Успоредно с това се изплаща и заемът към "Булбанк", средствата за който през тази година са 6 121 234 евро.

В края на деветмесечието в ТЕЦ "Марица-изток 2" работят 2517 души, което е със 114 повече от същия период на 2008 г. Откриването на нови работни места е продиктувано от по-големия обем работа и влизането в експлоатация на новите съоръжения. Прави впечатление, че се увеличава броят на по-младите работници, между 18 и 30 години, както и на тези с висше образование. Най-голяма остава групата на хората със средно специално образование. Успоредно със спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в дружеството се провеждат и курсове за професионално обучение и придобиване на различни специалности.

Още новини