Начало Новини Актуално Над 60 решения взеха старозагорските общински съветници през февруари

Над 60 решения взеха старозагорските общински съветници през февруари

Актуално

ОбСНов кмет на село Памукчии положи клетва по време на редовната сесия на старозагорските общински съветници. Иван Иванов ще заема мястото на подалия оставка Георги Празов до провеждането на местните избори тази есен. 39 гласа „За“ получи предложението на председателя на Общинския съвет Таньо Брайков, което беше направено след проведено обществено допитване в населеното място.

46 от съветниците подкрепиха условията и цените за пътуването на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на общината. Старозагорската администрация продължава да подпомага различни социални групи за достъпни транспортни услуги. С приетите промени днес, пенсионерите, навършили 68 години, с адресна регистрация в града, както и пенсия до 350 лева, могат да се възползват от преференциални цени. Намаления и абонаментни карти с по-ниска стойност ползват и всички учащи – ученици, студенти и докторанти - редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на Стара Загора, както и хората с над 71% намалена трудоспособност, с адресна регистрация в града. Безплатни остават едномесечните и тримесечните карти за пътуване с градския транспорт за старозагорците над 80 години.

С 46 гласа „За“ бе приет на първо четене, със становища на ПК по спорт и младежки дейности и по законност и обществен ред, проектът за Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта.

Съветниците гласуваха още избор на независими финансови одитори за  заверка на ГФО за 2018г. и 2019 на общински търговски дружества със сто процента общинско участие, както и приключиха ликвидацията и заличаването от Търговския регистър на общинското дружество „Ученическо хранене“ ЕООД.

42 гласа „За“ получи бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2020 - 2022 година.

В дневния ред на редовното заседание за този месец на местния парламент влязоха 62 предложения.

Още новини