Начало Новини Актуално Над 42 % от средствата по ПРСР са договорирани

Над 42 % от средствата по ПРСР са договорирани

Актуално
ПРСР

Договорираните средства от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 към 19 септември 2011 г. са 42.57 % и възлизат на стойност 1 395 836 171,35 евро. Това стана ясно по време на семинар за журналисти от Югоизточна България, проведен по информационната кампания по пет от мерките на ПРСР в Слънчев бряг.

От бюджета на Програмата за 2011 г., който възлиза на повече от 398 млн. евро, към момента са договорирани над 330 млн. евро и до края на годината остава да бъдат договорени още 98 млн. евро, информира Ваня Благоева от ДФ Земеделие.

От приетите през 2009 г. 10 963 заявления за подпомагане, остава да бъдат обработени 63 броя, заяви още Благоева и подчерта, че те в момента се разглеждат. От приетите през 2010 г. 2688 заявления, остава да бъдат обработени още 634 проекта.

По мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства към момента изплатените средства са в размер на 170 209 625,66 евро. След като бъдат направени съответните анализи от страна на Управляващия орган на Програмата по тази мярка, се очаква да бъде отворен нов приемен прозорец до края на годината. Той ще бъде целеви и ще обхваща сектор плодове и зеленчуци, както и за кандидатствалите земеделски производители по мярка 112 Създаване на стопанства за млади фермери и 141 Полупазарни стопанства в процес на преструктуриране, които искат да се модернизират. През 2011 г. по мярка 121 са подадени общо 374 заявления, включващи инвестиции по гарантирани бюджети. Към момента 176 броя от тях са обработени и се очаква да бъдат финализирани до 15.10.2011 г., а другите 198 ще бъдат разгледани до края на годината, стана ясно по време на семинара.

По мярка 213 Плащания по Натура 2000, която се прилага за първи път през тази година, броят на подадените заявления за подпомагане е 2 429 за обща площ от 79 513, 64 дка. 

Д-р Златка Възелова, началник в дирекция Животновъдство на МЗХ, разясни пред медиите изискванията за добив на качествено краве мляко и въвеждане на стандарта за хуманно отношение за отглеждане на кокошки-носачки. От март до юни тази година са проверени над 25 хиляди ферми за животни и са издадени предписания от ветеринарните служби за модернизиране на стопанствата. Над 3000 ферми произвеждат отговарящо на всички европейски изисквания мляко, което е 52 % от общо произвежданото в страната. За област Бургас има 71 ферми първа категория с общо 3354 крави. Пазарноориентираните ферми с повече от четири животни, които трябва да направят постъпки за да отговярят на изискванията за сградов фонд и качество на суровото мляко са 577 с общо 5594 крави. 

За периода 2010 – 2011 година по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства са кандидатствали 29 стопанства, за да отговорят на изискванията за уголемени клетки, в които се отглеждат кокошки-носачки, информира още д-р Възелова.  До края на годината стопаните трябва да приведат стопанствата си да отговарят  на европейските изисквания.

В рамките на семинара бе посетен успешно реализиран проект по мярка 112 в гр. Българово за отглеждане на трайни насаждения върху площ от 20 дка. Младият фермер Стойо Недков е кандидатствал по мярката с 5-годишен бизнес план като към третата година от изпълнението му той е достигнал заложените в него цели и в момента отглежда сливи, череши и бадеми на площ от 64 дка. От две години Недков започва да преориентира своето стопанство в отглеждане на културите си по биологичен начин.

Още новини