Начало Новини Актуално Над 300 безработни се срещнаха с предприемачи, предлагащи работа (видео)

Над 300 безработни се срещнаха с предприемачи, предлагащи работа (видео)

Актуално

Над 300 безработни се срещнаха с предприемачи, предлагащи работаНад 300 души, регистрирани в Дирекция Бюро по труда - Стара Загора, се включиха в Трудовата борса за технически специалисти. Те проведоха директни срещи с представители на около 30 фирми, предлагащи общо 150 свободни работни места в предприятия от Стара Загора.

Борсата е организирана от Дирекция Бюро по труда - Стара Загора с подкрепата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Българска стопанска камара - Стара Загора и Клуб на работодателя - Стара Загора.

Борсата се провежда по проект BG051PO001 - 6.1.05 Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда – Да успеем заедно.

Жулиета Върлякова, началник отдел Посреднически услуги в Бюро по труда, представи пред представителите на бизнеса възможностите, които предлага европейската мрежа за мобилност – EURES; европейски практики за насърчаване на териториалната мобилност чрез мрежата, както и новостите в националното законодателство, насочени към стимулиране на работодателите да наемат работници и действащите схеми по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, изпълнявани от Агенция по заетостта.

Подобни специализирани трудови борси са от голяма полза за представителите на бизнеса, защото имат възможност директно да контактуват с хората, търсещи работа, категорични са предприемачи, участвали в борсата.

След нея се проведе дискусия с представители на бизнеса, работодателски организации в лицето на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Българска стопанска камара - Стара Загора и Клуба на работодателя, обучаващи организации, Инспекторат по образованието и директори на професионални гимназии в Стара Загора. На нея бяха обсъдени дефицитите в квалификацията на технически кадри.

Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов подчерта готовността на Палатата и на местния бизнес да съдействат за професионалното развитие на младите хора в Стара Загора. Той коментира необходимостта от по- качествено средно и висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса, както и партньорство между младежките неправителствени организации, в лицето на Младежки консултативен съвет и фирмите. Той припомни инициативата на Палатата за посещения в професионалните гимназии в града, за да се запознаят предприемачите на място с проблемите и да обменят информация с ученици и преподаватели.

Ако не се бяха провели срещи в Общината и в Търговско-промишлена палата - Стара Загора Професионалната гимназия по биотехнологии и химични технологии щеше да бъде закрита заради недостиг на ученици, но сега се предприеха конкретни стъпки за нейното спасяване и развитие, сподели директорът Мариана Стоянова.

Според председателя на Клуба на работодателя Мартин Бойчев, образованието ще се подобри ако наред с държавните професионални гимназии има и частни. Той припомни идеята на Клуба на работодателя в Стара Загора за създаване на частен технически колеж.

Мрежата EURES помага на търсещите работа в друга страна, както и на работодателите, които искат да наемат чужденци. Отделните членове на EURES предлагат различни услуги и имат специфични условия, но общото е, че те са безплатни.

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора - Трудовата борса за технически специалисти в Стара Загора

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора - Трудовата борса за технически специалисти

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора Трудовата борса за технически специалисти в Стара Загора

Дискусия с представители на бизнеса, работодателски организации в лицето на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Българска стопанска камара - Стара Загора и Клуба на работодателя, обучаващи организации, Инспекторат по образованието и директори на професионални гимназии в Стара Загора

Дискусия с представители на бизнеса, работодателски организации в лицето на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Клуба на работодателя, обучаващи организации, Инспекторат по образованието и директори на професионални гимназии в Стара Загора

Дискусия с представители на бизнеса, работодателски организации: на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Българска стопанска камара - Стара Загора и Клуба на работодателя, обучаващи организации, Инспекторат по образованието и директори на професионални гимназии в Стара Загора

Още новини