Начало Новини Актуално Над 2,9 млрд. евро е общият бюджет на новата Програма за развитие на селските райони

Над 2,9 млрд. евро е общият бюджет на новата Програма за развитие на селските райони

Актуално

Над 2,9 млрд. евро е общият бюджет на новата Програма за развитие на селските райониПравителството одобри актуализиран проект на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. като основа за преговори с Европейската комисия. ПРСР 2014-2020 г. е стратегически документ за управление на финансовите средства, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в рамките на новия програмен период.

Общият бюджет на Програмата е над 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. евро са предоставени на България от ЕЗФРС, съобщиха от правителствената пресслужба.

Трите основни цели, към които е насочена Програмата, са:

  • повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското
  • стопанство и хранителната промишленост; опазване на екосистемите и
  • устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието,
  • горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на
  • климатичните промени и приспособяване към тях; социално-икономическо
  • развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване
  • на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Още новини