Начало Новини Коментари Над 275 000 души са започнали работа чрез Центровете за заетост и социално подпомагане в периода 2015 – 2023 г.

Над 275 000 души са започнали работа чрез Центровете за заетост и социално подпомагане в периода 2015 – 2023 г.

Коментари

Близо 31 000 безработни и членовете на техните семейства се обслужват средно на месец в Центровете за заетост и социално подпомагане в страната. Те получават подкрепа за започване на работа и предоставяне на различни видове помощи в зависимост от индивидуалните им потребности. Хората с увреждания се насочват към подходящи социални услуги или включване в механизма лична помощ, подкрепяни са и за достъп до здравни услуги. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова, която заедно със заместник-министър Елка Налбантова представи на пресконференция резултатите от проектите „Центрове за заетост и социално подпомагане“ и „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“. Двете процедури са финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.).

Заместник-министър Машова посочи, че по проект „Центрове за заетост и социално подпомагане“ са създадени 64 приемни центъра в България. Те осигуряват подкрепа за намиране на работа на безработни на социално подпомагане, което им носи доходи от труд и ограничава тяхната зависимост от получаване на помощи.

„Благодарение на тези центрове над 275 000 безработни са устроени на работа от 2015 г. до момента. От тях 216 300 души са се реализирали на първичния пазар на труда, а по програми, проекти и мерки за субсидирана заетост - 58 700 души“, изтъкна Машова. Тя добави, че над 80 000 са получили услуги за активно поведение на пазара на труда, а в обучения са включени 13 000 души.

Заместник-министър Елка Налбантова представи постигнатите резултати по проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“. Проектът се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на общините в Република България.

  „Осигуряването на достъпни за всички социални услуги, с високо качество на предоставяната в тях грижа за хората, е приоритет на МТСП. Сред заложените по проекта цели е гарантирането на качество и ефективност на социалните услуги чрез създаване на функционираща система за мониторинг и контрол, както и осигуряване на плавен преход към новото законодателство в областта на социалните услуги“, каза Елка Налбантова.

За целта по проекта е разработен модул „Социални услуги“, който ще показва в реално време централизирана информация и ще обслужва цялостния процес по планиране, управление, предоставяне и отчитане на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Модулът се внедрява в момента като част от интегрираната информационна система (ИИС) на АСП и ще заработи с пълната си функционалност след приемането от Министерския съвет на Националната карта на социалните услуги.

Заместник-министър Налбантова съобщи, че за работа с модула са обучени в електронна среда над 1500 души, ангажирани с предоставянето на социални услуги. Още 1800 представители на доставчици на социални услуги във всички области са преминали обучение за прилагане на въведените с новото законодателство стандарти за качеството на социалните услуги.

По проекта е разработена и информационна система на АКСУ, част от която е електронен регистър на лицензираните доставчици на социални услуги, както и нови критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги.

Още новини