Начало Новини Актуално Над 2,1 млрд. лв. са одобрените за разплащане средства по ОП Региони в растеж от началото на програмния период

Над 2,1 млрд. лв. са одобрените за разплащане средства по ОП Региони в растеж от началото на програмния период

Актуално

Общият размер на одобрените средства за разплащания на проекти, финансирани по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., достигна 2 102 330 493,35 лв. към 3 ноември 2021 г. Това представлява 67% от бюджета на програмата.

От тях верифицираните разходи са в размер на 1 721 978 514,32 лв. или 55% от бюджета на програмата. Сертифицирани са 1 665 280 786,89 лв. или 53% от общата ѝ стойност.

В последните дни ръководителят на Управляващия орган (УО) на ОПРР - заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова, работи усилено по компенсиране на забавените плащания към бенефициенти. Бяха одобрени разплащания на стойност 10 089 563,39 лв., като от тях 7 683 729,28 лв. вече са по сметките на университети и общини.

Само за три дни - в периода от 1 до 3 ноември, УО на ОПРР верифицира и искания за плащане на обща стойност 30 045 602,99 лв., от които 7 569 941,94 лв. предстои да бъдат изплатени в близките дни.

Към 03.11.2021 г. по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. (ОПРР) са сключени 755 договора, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 2 974 765 640,89 лв. (94,5 % от бюджета на програмата).

Управляващият орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. поддържа регулярни темпове на обработка на искания за плащане.

Още новини