Начало Новини Актуално Над 106 млрд. лева са необходими за постигане на целите на България до 2020 г.

Над 106 млрд. лева са необходими за постигане на целите на България до 2020 г.

Актуално
Папазова

В Министерски съвет се проведе обществена консултация на тема Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети (НПР Б2020). В дискусията участва и Българска търговско-промишлена палата (БТПП), съобщиха от пресцентъра.

Обсъдени бяха целите и приоритетите, както и индикативното разпределение на националните и европейските средства по представените приоритети. Стана ясно, че над 106 млрд. лв. от национално, европейско и друго финансиране ще са необходими за постигането на набелязаните цели на страната до 2020 г .

Съветникът по европейски въпроси в БТПП Беата Папазова предложи в НПР Б2020 да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели, както и да се увеличи размерът на средствата, предвидени за иновации и инвестиции. На този етап те представляват една 1/3 от средствата за борба с бедността.

Обосновката за предложението бе, че заетостта е най-важният фактор за преодоляване на бедността и че е рационално фокусът в разпределението на средствата да бъде върху развитието на бизнеса за откриване на нови работни места, както и върху развитието на човешките ресурси.

Г-жа Папазова препоръча още през следващия програмен период усвояването на европейските фондове да бъде тясно обвързано с постигнатите резултати, удовлетворението на целевите групи, социалната и икономическо сближаване на регионите в страната, както и с реалния му ефект върху постигането на националните цели и приоритети.

 Във връзка с публично-частното партньорство, като допълнителен източник на финансови средства, представителят на БТПП предложи министерствата да обявят в кои сфери предвиждат реализирането на проектите да се осъществява чрез тази формула.

Участници в дискусията предложиха при бъдещето изразходване на средствата да се ограничат т.н. меки мерки, а да се наблегне на инвестиционните проекти. Отбелязано бе, че иновациите са фактор за растеж във всички области и се предложи те да се изведат на хоризонтален принцип, както е изискването за опазването на околната среда.

Като новообособени приоритети през следващия програмен период ще са електронното управление и откритото управление, като за последното е предвиден механизъм и за обратна връзка.

Още новини