Начало Новини Актуално Над 1 млн. тона пшеница са изнесли български фирми за страни от ЕС

Над 1 млн. тона пшеница са изнесли български фирми за страни от ЕС

Актуално

1 095 945 тона е количеството пшеница, което български фирми са експортирали за държави в Европейския съюз. Данните са на Дирекция Интрастат към Националната агенция за приходите и са за периода 1 юли 2009 г. - 31 март 2010 г. Пшеницата е била доставена в шест държави на Европейския съюз - Испания, Гърция, Румъния, Италия, Португалия и Кипър.

444 539 тона е количеството доставен за Испания, Италия, Гърция, Кипър, Португалия и Румъния ечемик. Българските фирми са доставили 390 918 тона царевица за Гърция, Румъния, Кипър и Испания, 377 865 тона черен маслодаен слънчоглед за Румъния, Гърция, Холандия, Португалия, Франция и Германия и 13 430 брашно – отново за Румъния, Гърция и Италия, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
От държави в ЕС в България са доставени 16 436 тона пшеница от Румъния, Гърция и Германия; 21 794 тона царевица от Унгария, Гърция и Румъния и 3 259 тона брашно от Гърция, Франция и Италия.
147 267 тона е количеството на изнесената пшеница от реколта 2009 г. за държави извън Европейския съюз към 30.04.2010 г., сочат данните на Националната служба по зърното и фуражите. За периода 23 – 30 април е изнесена 6 845 тона пшеница. Експортът е осъществен от: Семпекс ЕООД гр.Разград – 6 223 тона за Тунис и фирма Унигрин ЕООД гр.София – 622 тона за Виетнам. Износът е извършен чрез морски транспорт. За същия период количеството на експортирано брашно е 661 тона, а на ечемика - 102 тона.
Най-сериозен е износът на черен маслодаен слънчоглед, отчитат от Националната служба по зърното и фуражите - 329 426 тона. За периода 23.04 – 30.04.2010 г. е изнесен 6 157 тона слънчоглед. Експортът е осъществен от: Тракия Грейн ЕООД гр.Пловдив – 2 254 тона; Октопод С ООД гр.Варна – 1 844 тона; Тракия Дъш Тиджарет АД гр.Стара Загора – 1 123 тона; Агросфера ООД гр.Кърджали – 630 тона; Олива АД гр.Кнежа – 277 тона; Градус-3 АД гр.Стара Загора – 29 тона. Износът е извършен за Турция чрез ж.п. транспорт.
Количеството изнесена царевица от реколта 2009 г. към края на месец април 2010 г. е 85 508 тона. 
За периода няма внос на пшеница, ечемик, черен маслодаен слънчоглед и брашно. Внесени са 41 511 тона царевица. За периода 23 – 30 април 2010 г. е внесена 2 137 тона царевица. Импортът е осъществен от: Амилум-България ЕАД гр.Разград – 2 098 тона от Сърбия; Ривал Инвест ЕООД гр.Пловдив – 20 тона от САЩ; Кръстилов ЕООД гр.Гоце Делчев – 19 тона от САЩ. Вносът е извършен чрез речен и морски транспорт.
За периода 01.04 – 30.04.2010 г. са издадени 116 броя удостоверения за съответствие за вътрешнообщностните доставки за 31 350 тона зърно и зърнени продукти при изпращания и пристигания. Реализирано е изпращане за 31 350 тона зърно и зърнени продукти, които се разпределят по видове както следва: пшеница – 14 211 тона за Гърция, Италия и Румъния; твърда пшеница – 1 548 тона за Гърция; ечемик – 4 626 тона за Гърция и Италия; царевица – 7 171 тона за Гърция и Румъния; черен маслодаен слънчоглед – 2 685 тона за Румъния; просо – 22 тона за Португалия; овес – 296 тона за Гърция; кориандър – 21 тона Германия и брашно – 770 тона за Румъния и Гърция.
От Националната служба по зърното и фуражите отчитат раздвижване на пазара на хлебна пшеница в резултат от износа на зърно през пристанищата във Варна и Бургас. Изкупните цени на пшеницата се движат в диапазона 180-230 лв./тон без ДДС, при средна цена за страната от 206 лв./тон без ДДС, което е увеличение спрямо миналата седмица. Изкупните цени на фуражната пшеница са диапазона 170-200 лв./тон без ДДС, при средна цена за страната от 185 лв./тон без ДДС, при която също се наблюдава леко повишение от предходната седмица. Изкупните цени на ечемика са в границите 170 – 200 лв./тон без ДДС. Фуражният ечемик се изкупува на средна цена от 194 лв./тон без ДДС, което също е ръст спрямо предходната седмица. Значително търсене се наблюдава и в търговията с маслодаен слънчоглед, което се дължи на активния износ. Цената на тон варира в диапазона 530 – 580 лв./тон без ДДС. В Североизточна и Югоизточна България търговията със слънчоглед е по-активна спрямо останала част от страната като цената достига 650 лв./тон без ДДС. В тези области количествата слънчоглед са на изчерпване. Средната изкупна цена за слънчогледа в страната, която бележи леко понижение в сравнение с предходната седмица и е 559 лв./тон без ДДС.
Изкупните цени на царевицата са в границите между 210 - 230 лв./тон без ДДС. Средната изкупна цена е 225 лв./тон без ДДС, която остава без промяна от миналата седмица. Без промяна остават и цените на едро на брашната като цените на едро с ДДС по типове са: брашно тип 500 – 456 лв./тон; тип 700 – 412 лв./тон; тип 1150 – 370 лв./тон.

Още новини