Начало Новини Коментари Национално проучване: как и какво пазаруват българите

Национално проучване: как и какво пазаруват българите

Коментари

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) представи резултатите от национално проучване на покупка на нехранителни стоки. Проучването, проведено през юни 2023г., цели да покаже какви са тенденциите при пазаруване на нехранителни стоки в България, кои са най-често посещаваните обекти с цел покупка, както и кои стоки най-често се купуват онлайн и защо.

Резултатите от проучването бяха представени от Галин Попов, Изпълнителен директор на Асоциацията, по време на годишна среща. Гости на събитието бяха членове на АТНС, представители на бизнеса, както и на Столичен общински съвет, Българска агенция за инвестиции, Комисия за защита на потребителите, Германо-българска индустриално-търговска камара, Френско-българска търговска и индустриална камара, Българо-испанска търговска камара, Confindustria Bulgaria, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Сдружение за модерна търговия, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост и други.
Проучването показва, че при всички групи нехранителни стоки се запазва тенденцията за покупка в голям магазин или верига. Веригите са предпочитани от най-много потребители при покупка на големи мебели (58%) и строителни материали (54%). На високи позиции остават дребните мебели за дома (49%) и стоките за домакинството и градината (48%).

Най-рядко на място в голям магазин потребителите закупуват спортни аксесоари (29%) и книги (27%), но и при тях той е предпочитаното място за покупка. В малките квартални магазини значителна част от респондентите предпочитат да пазаруват стоки за домакинството, за градината, мебели за дома и аксесоари за домакинството. Магазините в моловете са предпочитано място за пазаруване за относително малко купувачи (около 10%) в големите градове, най-често за покупка на спортни дрехи и обувки, спортни аксесоари, както и някои стоки за бита и домакинството.

Купуващите онлайн стават все по-голям дял от населението, основно от младите потребители и такива на средна възраст, градско население. Онлайн се купуват най-често книги, спортни дрехи и обувки, спортни аксесоари. Наблюдава се нарастване и на броя пазаруващи строителни материали онлайн.

„Проучването показва, че над 62% от българите предпочитат да пазаруват нехранителни стоки в големи магазини и вериги, около 16% – в малки квартални магазини, около 12% – онлайн и едва около 8% в моловете, което е обяснимо предвид наличието на молове само в най-големите градове на страната“, сподели Галин Попов.

Проучването потвърждава ясната тенденция към специализация на местата за продажба от една страна, но от друга – повечето потребители изразяват ясно изразено предпочитание към пазаруване в обекти, които комбинират много стоки под един покрив – големите магазини и вериги.

Преобладаващи причини за избор на място за покупка са:
 Разнообразието от стоки и марки – над 50% от всички купувачи са я посочили за всички места за покупка);
 Цените са водещ мотив за почти половината – 47-48%;
 За около една трета цялостното преживяване и обслужването, което влияе върху него, са също важен фактор за избор на място за покупка.

Над половината респонденти са заявили, че пазаруват онлайн – 58%. От тях едва 5% от потребителите пазаруват нехранителни стоки веднъж седмично онлайн, 17% го правят веднъж месечно, 17% веднъж на тримесечие, 19% – по-рядко от веднъж на 3 месеца.

Тези, които пазаруват веднъж седмично са по-често от големите градове и столицата и са най-вече сред купувачите на възраст между 25-39 г. След тях се нарежда групата на 40-54 годишните – 7%. Тези, които не пазаруват онлайн основно са от хора над 55г. – 67% и са от селата – 59%.

„Наблюдава се тенденция най-често потребителите да закупуват онлайн книги, спортни аксесоари и аксесоари за дома и градината, а по-рядко да закупуват онлайн строителни материали или мебели“, допълни Галин Попов.
Адв. Галин Попов представи акцентите в дейността на Асоциацията през годината, сред които и собствена стажантска програма, както и обобщени данни за планираните от членовете й инвестиции. Изпълнителният директор се спря накратко и на основните проблеми, които срещат членовете и които ще са водеща тема за Асоциацията през идната година – нелоялна конкуренция, нелегален внос от трети страни, най-вече от Турция, в условията на непрекъснато усложняваща се икономическа обстановка и нарастваща регулаторна тежест. Изпълнителният директор изрази надеждата си, че Асоциацията ще бъде подкрепена от институциите в усилията си да допринесе за една добра бизнес среда в България, базирана на законосъобразност, прозрачност, отговорност, свободна конкуренция и етични бизнес отношения.

„Днес поставяме акцент върху нелоялните търговски практики и нелегалния пазар от трети страни“, сподели Стоил Алипиев, председател на Комисия за защита на потребителите. „Това е тема, която има фундаментално значение за потребителите, за бизнеса. Комисията е натоварена с отговорността да следи за безопасността на стоките, които се внасят в страната и се разпространяват в ЕС. Контролът при вносът на стоките, дава сигурност на потребителите, че те си купуват стоки, които не представляват риск за живота и здравето им. Ролята на Комисията е фундаментална, тя е инициаторът и отговорната институция, която задължава Агенция Митници вносът на нехранителни стоки да отговаря на изискванията и съответно се произнася дали стоките са безопасни и ще позволи преминаването им. Само с постоянен и адекватен контрол, може да осигурим безопасни стоки и лоялна конкуренция за търговците“, допълни той.

Членове на АТНС са дружествата Praktis (Мегадом ООД), Mr. Bricolage (ДОВЕРИЕ – БРИКО АД), „ЕНИКОМ-М“ ООД, MÖMAX (МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ) ООД, AIKO (АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД), Masterhaus (Бошнаков ЕООД), Sport Depot („Спорт Депо“ АД) и „ХЕЛИКОН“ АД.

Общият брой заети лица в компаниите е приблизително 3000 души. Дейността на дружествата обхваща секторите на търговия с мебели и строителни материали, спортни стоки, книги и канцеларски изделия. Те разполагат с общо 105 търговски обекта в 13 областни града - София, Видин, Стара Загора, Велико Търново, Хасково, Русе, Пловдив, Перник, Варна, Благоевград, Бургас, Плевен и Добрич.

Още новини