Начало Новини Актуално Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Актуално

БТППНационалният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. В рамките на дискусията главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази подкрепа само за част от предложените изменения на Кодекса на труда, които са свързани с хармонизацията на българското с европейското законодателство и възможността за включване на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които имат възможност да сключват еднодневни трудови договори.

БТПП категорично възрази срещу нормата за разпростиране на колективни трудови договори без съгласието на заинтересованите страни. Предложението предвиждаше договореност, постигната от една синдикална и от една браншова организация, да може да бъде разпростряна по отношение на всички фирми от даден бранш или отрасъл, без те или организация, в която членуват, да са дали съгласие за това.

След острото възражение от страна на работодателските организации беше постигнато общо споразумение да се предложи нов текст от социалното министерство, който да предвижда възможност за разпростиране на КТД само след изрично съгласие от всички национално представителни организации на работодателите и синдикатите.

Палатата не се съгласи и с предложението, касаещо промяна в регламента за сумираното изчисляване на работното време, както и с разширяването на кръга на въпросите, които да се разглеждат в НСТС (извън трудовите, осигурителните и тези, свързани с жизнения стандарт), съобщава информационният сайт на Българската търговско-промишлена палата Инфобизнес.

С направените предложения и бележки на БТПП може да се запознаете тук.

Общественото обсъждане на предложните промени в трудовия кодекс продължава до 19-и юли.

Още новини