Начало Новини Актуално Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Национална програма за развитие „България 2030“

Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Национална програма за развитие „България 2030“

Актуално

НСТСНСТС разгледа Проекта на Националната програма за развитие „България 2030“, внесен от министъра на финансите на Република България. На заседанието Палатата беше представлявана от Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП.

В рамките на дискусията Палатата принципно подкрепи идеята за създаването на дългосрочна програма за развитието на България, която да очертае основните проблеми и методите за тяхното преодоляване, но настоя за неговото разширяване с конкретни предложения с цел реализиране на заложените цели.

БТПП подчерта необходимостта от сериозен ангажимент в жп транспорта и обърна внимание за неравнопоставеността и функционирането главно в автомобилните превози с разширяването на пътната мрежа на страната. Липсата на равноправно третиране доведе до това, че в момента съотношението между преноса на товари в автомобилния транспорт и железопътния е близо 10 пъти в полза на автомобилния, между речния - 40, а морския - 4 пъти.

Това лишава бизнеса от алтернатива и избор, което е в основата на пазарната икономика - се казва в коментар на информационния сайт на Българската търговско-промишлена палата. 

Друг ключов момент, който трябва да намери място в програмата, е реформа в здравеопазването и създаването на механизъм за ограничаване и където е възможно недопускане на разхищаването на средства в този сектор, вместо сегашните епизодични проверки и наказания за нарушителите.

Обърнато беше внимание за необходимостта от създаване на балансиран подход за справянето с екологичните проблеми и климатичните промени, без с това да се вреди на икономическите инвестиции в страната.

БТПП предложи и да се възложи на държавните ведомствата, местните органи на изпълнителната власт и научни звена на бюджетна издръжка, заедно със социалните партньори и неправителствените организации, създаването на проектни предложения по региони, които да бъдат предложени пред потенциални български и чуждестранни инвеститори

Палатата настоя и за разширяване на финансирането на приложните изследвания за сметка на фундаменталните, особено що се отнася до достигане на иновационните идеи до етапи на действащ прототип.

В рамките на изказването Цветан Симеонов обърна внимание, че от страна на браншовите организации и членовете на Палатата има засилен интерес към програмния документ и след получаването на всички становища те ще бъдат обобщени и изпратени в подходящ вид до министъра на финансите, като допълнение на становището на БТПП.

С направените предложения и бележки в становищата на БТПП може да се запознаете ТУК.

Още новини