Начало Новини Актуално Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна консенсус за пенсионния стаж

Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна консенсус за пенсионния стаж

Актуално
Стара Загора

Условията за пенсиониране на категорийните работници остават до 1 януари 2014 година. Това предвижда текстовете на споразумението, подписано от представителите на работодателите, синдикатите и правителството. Проектът предвижда консолидация и стабилизиране на приходите на държавното обществено осигуряване до 2035 година.

Той включва увеличаване на осигурителната вноска на фонд Пенсия с 1,8% пункта от 1 януари 2011 година, както и предприемане на по-ефективни мерки за подобряване събираемостта на осигурителните вноски чрез криминализиране укриването на осигурителните вноски отново от 1 януари 2011 година, предаде Агенция Фокус.

Трето - от 1 януари 2011 година до 31 декември 2013 година – нулев размер на вноските по фонд „Гарантирани вземания на работници и служителите” поради натрупани големи средства от приходи и доходност на инвестициите във фонда и ниски разходи за обезщетения.

Четвърто - от 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване по четири месеца всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 година. Същото нарастване на стажа ще се прилага и за общия изискуем стаж за работещите в специалните ведомства, МВР и МО и за учителите.

Пето - от 1 януари 2021 година нарастване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените с по шест месеца до достигане на възраст – 63 години за жените и 65 години за мъжете.

Шесто - удължаване на периода за ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд до 31 декември 2014 година. Пенсиите на тези лица за периода 2012 година – 2014година ще се изплащат от фонд Държавно обществено осигуряване, вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12,7% ще постъпват в НОИ.

Във фонд „Пенсии” на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуални партиди до 31 март 2011 година.

Седмо, условията за пенсиониране на категорийните работници няма да се променят до 31 декември 2014 година.

Осмо от 1 януари 2015 година ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.
От 1 януари 2017 година увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност.

От 1 януари 2017 година увеличаване на общият размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 2 процентни пункта, като увеличението се насочва за универсалните пенсионни фондове. Планира се достигане до 2025 година коефициент на заместване на личния доход на лицето преди пенсионирането му не по-малко от 65 на сто от първия и втория стълб.

Увеличаване на периода на закупуване на стаж до 5 години – вноската е в размера на фонд „Пенсии” – 17,8% върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се. От 1 януари 2014 година – отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване на тавана на старите пенсии. От 1 януари 2012 година работодателят заплаща първия ден на временната работоспособност на 100 от възнаграждението, а втория ден се поема от фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Още новини