Начало Новини Актуално Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина отправя покана за участие в държавни изпити за професионална к

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина отправя покана за участие в държавни изпити за професионална квалификация

Актуално

1ngvmsz2018Съгласно ал. 1 на чл. 35 от Закона за професионалното образование и обучение Ви каня да участвате в провеждането на държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация по:

  • Професия Ветеринарен техник, специалност Ветеринарен техник
  • Професия Ветеринарен лаборант, специалност Ветеринарен лаборант
  • Професия Техник-технолог по качеството на храни и напитки, специалност Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Съгласно ал. 3 на чл. 35 от Закона за професионалното образование и обучение представителите на работодателите трябва да са с квалификация от съответната професионална област. Те ще бъдат включени в изпитните комисии и ще имат следните задължения:

  • Да участват в подготовката на изпитните билети по теория и по практика в съответствие с националните изпитни програми;
  • Да оценяват учениците, явили се на държавния изпит по теория на 06.06.2018 г. и на държавните изпити по практика на 7, 8, 11 и 12 юни 2018 г

За успешното провеждане на държавните изпити с Ваше участие, Ви моля за писмен отговор до 31 май 2018 г., контакти  042/ 607 767 - тел ./факс, pgvmsz@abv.bghttp://www.pgvm-bg.com

Още новини