Начало Новини Актуално Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов търси съдействие от бизнеса

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов търси съдействие от бизнеса

Актуално

На Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов - Стара Загора, като училище с добри образователни традиции и нужния за целта капацитет е възложено домакинството на национален кръг на ученическата олимпиада по химия и опазване на околната среда. Гимназията има нужда от подкрепа за осигуряване на оборудване за провеждане на събитието.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора подкрепя събитието и предава призива на ръководството на гимназията за осъществяване на контакт с фирми, които биха желали да помогнат. Това може да бъде начало или продължение на взаимноизгодно партньорство за ефективна връзка на образованието с бизнеса.

При проявен интерес се обръщайте към Юлия Колибарова, ЗДАСД на НПГВМ Иван Павлов - Стара Загора, тел. 0878 190226.

В писмото, изпратено от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов до Палатата се казва:

Със заповед №РД 09-4892/30.08.2022г. на министъра на образованието и науката за учебната 2022/2023 година РУО - Стара Загора е определено за домакин на националния кръг на ученическата олимпиада по химия и
опазване на околната среда. Във връзка с домакинството през месец март 2023 година Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов - Стара Загора ще посрещне ученици от цялата страна, които имат разширени знания, изявени интереси и постижения в област химия. За провеждане на експерименталния кръг на НОХООС 2023 - Стара Загора е неоходима стъклария (епруветки, обикновени, стъклени, високи около 16 см. и с диаметър 1,5 см.; стативи за епруветки, стъклени пръчки малки за епруветки и стъклени пръчки за големи чаши; бехерови чаши 50 или 100 ml, бехерови чаши 250 или 400 ml и бехерови чаши 600 или 800 ml), техническа везна, филтърна хартия, реактиви и др. консумативи.

Вярваме, че нашето ефективно сътрудничество ще помогне да снабдим нужните количества материали и оборудване за лабораториите в училище, с което да създадем отлични условия за протичане на експеримнеталния кръг на националната олимпиада по химия и опазване на околната среда.

Още новини