Начало Новини Актуално НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ"- СТАРА ЗАГОРА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ"- СТАРА ЗАГОРА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Актуално

Съгласно чл.35 от ЗПОО,ал.1 и ал. 3, имам честта да Ви поканя да участвате в провеждането на държавните изпити по теория и практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия “Ветеринарен техник”, специалност “Ветеринарен техник”, професия “Ветеринарен лаборант”, специалност “Ветеринарен лаборант”; “, професия „Техник технолог по качество на храни и напитки“, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки.

Представители на работодателите на национално равнище, в комисиите за провеждане на изпитите трябва да са с квалификация от съответната професионална област и ще имат следните задължения:

- да участват в подготовката на изпитните билети по теория и практика в съответствие с националните изпитни програми;

- да оценяват учениците, явили се на държавните изпити по теория на 04.06.2021 г и на държавните изпити по практика на 07,08. юни 2021 година.

Mоля за отговор до 31 май 2021 година, тел . 042/ 607 381, 607 364 или e-mail: pfivmsz@abv.bg

Още новини