Начало Новини Актуално Национална асоциация на председатели на общински съвети стартира нов сайт

Национална асоциация на председатели на общински съвети стартира нов сайт

Актуално

Национална асоциация на председатели на общински съветиНационална асоциация на председатели на общински съвети (НАПОС) започна нов проект от началото на 2019 г. Той е свързан с популяризирането на положителния опит, споделянето на проблеми и съдействие за развитието на местните органи на самоуправление. Инструмент за това е сайтът Общинските съвети в Република България - www.napos2000.com. В него ще бъдат включени всички общински съвети в страната и ще се публикува информация за тяхната дейност, съобщи председателят на НАПОС Красимир Косев. Той коментира, че с тази стъпка Асоциацията ще си сътрудничи с обективните медии и че тя е част от усилията, започнати преди 20 години с учредяването на Асоциацията.

Припомняме, че през 2000 г. по инициатива на тогавашния председател на Общинския съвет в Несебър Красимир Косев е създадена Асоциация на председатели на общински съвети, регистрирана скоро след това като Национална асоциация на председатели на общински съвети (НАПОС). До този момент имаше редица неправителствени организации, свързани с местното самоуправление, сдружения на общини и на общински служители, но не и на общински съветници в качеството им на председатели на общински съвети.

За кратко време НАПОС се утвърди като авторитетна част от сдруженията, които работят пряко с местната власт и стана желан партньор, заради доброто взаимодействие с Националното сдружение на общините в Република България и с Фондацията за реформа в местното самоуправление. Национална асоциация на председатели на общински съвети още през 2000 г. е приета за партньор на Американската агенция за международна помощ и на регионалните асоциации на общини и на професионалните асоциации на общински служители.

НАПОС изпълни разнообразни дейности и инициативи, които ангажираха голяма част от членовете и задълбочиха взаимодействието с неправителствените организации, министерства, депутати, областни, общински ръководства и др. Сред тях е и успешно изпълнения проект Повишаване на ролята на общинските съвети в процеса на гражданско участие в местното самоуправление, финансиран от ААМР, чрез ФРМС. Благодарение на този проект, асоциацията се утвърди институционално и разви дейност, с която се наложи като търсен и желан партньор, каза Красимир Косев.

Председателят на НАПОС коментира и взаимодействието с друга сходна организация. През 2004 г. част от новоизбраните в предходната година председатели на общински съвети решиха да създадат нова асоциация, която да включва само действащите председатели на общински съвети в България. Появи се несъгласие в новото сдружението да членуват бивши председатели на общински съвети. Практиката от тогава до днес показа, че този подход е грешен и напълно изкуствено и излишно се търси сблъсък между бивши и настоящи председатели на общински съвети – коментира Красимир Косев. Ние преценихме, че по-важни от моментната длъжност са качествата на хората, работещи за местното самоуправление и за общинските съвети. Това са личности, които след изтичане на конкретен мандат са станали депутати, министри, кметове, общински съветници или работят успешно в различни сфери. Опитите за контакти със сдружението на действащите председатели не доведоха до конструктивно взаимодействие , заяви Красимир Косев. По тази причина Управителният съвет на НАПОС реши, че ситуацията налага рестартиране и засилване на дейността на създадената през 2000 г. асоциация и са набелязали конкретни действия и мерки, които ще се изпълняват през тази година.

 DSC00759

 

Още новини