Начало Новини Актуално Наблюдение на потребителите - юли 2019 г.

Наблюдение на потребителите - юли 2019 г.

Актуално

НСИПрез юли 2019 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца (фиг. 1 от приложението), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение - увеличение на балансовия показател с 2.6 пункта (фиг. 2 от приложението). Същевременно и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни в сравнение с предходното наблюдение (фиг. 3 от приложението). По отношение на финансовото състояние на домакинствата и оценките, и очакванията на населението в градовете леко се подобряват, докато мненията на живеещите в селата са малко по-негативни (фиг. 4 и 5 от приложението).

Преобладаващата част от потребителите считат, че през последните дванадесет месеца има леко покачване на потребителските цени, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца (фиг. 6 от приложението).

Относно безработицата в страната прогнозите са, че ще има известно съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца, като според населението в селата то ще бъде с по-високо темпо (фиг. 7 от приложението).

През юли по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с три месеца по-рано. Последната анкета обаче регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията на градското население по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба и за „покупка или построяване на жилище (вила)“ през следващите дванадесет месеца.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Още новини