Начало Новини Актуално Наближава срокът за подаване на годишните отчети и дейностите по енергийна ефективност

Наближава срокът за подаване на годишните отчети и дейностите по енергийна ефективност

Актуално

 Законовият срок, в който министерствата, областните управи и общините, собствениците на публични сгради и промишлени системи предават в Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) годишните отчети за изпълнение на плановете и управлението на енергийна ефективност е 31 март. Това съобщиха от Агенцията по енергийна ефективност.

В същия срок информация за изпълнение на дейности по енергийна ефективност предоставят и търговците на енергия. Изпълнителният директор на АЕЕ Таско Ерменков подчерта, че получените данни ще бъдат включени в национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност, която в момента АЕЕ разработва по проект Разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на Агенцията по енергийна ефективност, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Административен капацитет, предаде Агенция Фокус. Тази информация ще бъде използвана за изработването на отчетите по изпълнението на междинната индикативна цел за енергийни спестявания, според Директива 2006/32 и на Първия национален план за действия по енергийна ефективност.
За да бъдат подадените от задължените по Закона за енергийна ефективност лица данни, съвместими с новата информационна система, АЕЕ разработи нови форми за отчет и указания за тяхното попълване, които са публикувани на сайта на АЕЕ - www.seea.government.bg.

 

Още новини