Начало Новини Актуално Набират се проекти по програма Интелигентна енергия - Европа

Набират се проекти по програма Интелигентна енергия - Европа

Актуално
Програма Интелигентна енергия

До 12 май ще се набират проектни предложения за финансиране по прогамата на ЕС Интелигентна енергия - Европа 2011. През тази година бюджетът на програмата е 67 млн. евро. Чрез нея могат да се финансират неинвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и устойчивия транспорт.

Програма Интелигентна Енергия - Европа е основният инструмент на европейско равнище за подпомагане премахването на нетехнологични бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и  конкурентноспособността на европейската енергийна система, съощиха от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Със средства от програмата могат да се съфинансират до 75% от общите приемливи разходи по проекта. Изключение от това правило прави само новата инициатива, насочена към разработване и прилагане на национални схеми за квалификация на кадри в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в строителния сектор. Съфинансирането за нея е до 90% от общите приемливи разходи. Националното предложение за участие в тази инициатива ще се координира от Агенцията по енергийна ефективност.

Максималният срок за изпълнение на проектите, съфинансирани от Интелигентна Енергия - Европа е 36 месеца.
За участие в програмата е необходимо създаването на екип от поне три независими организации или фирми, регистрирани в три отделни страни-участнички в програмата - страните от ЕС-27, както и Хърватска, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия. Изключение от това правило през 2011 година се прилага за предложения по новите инициативи за квалификация на кадри и за мобилизиране на инвестиции в устойчива енергия на местно ниво.

Първата инициатива изисква създаване на екип от независими юридически лица, регистрирани в една страна, втората позволява кандидатстване от една и няколко местни администрации (общини, провинции, региони) от една страна или повече от една. 

Изпращането на проектните предложения става само чрез използване на специализирана система в интернет.   
Крайната дата за изпращане на проектни предложения е 12 Май 2011, 17:00 (Брюксел - местно време).

Повече информация можете да намерите в документите по-долу, на интернет страницата на програма Интелигентна Енергия - Европа (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm) и/или от: Милена Цолева, държавен експерт Енергийни политики, стратегии и проекти (m.tzoleva@mee.government.bg) и Антония Мойнова (a.moynova@mee.goevrnment.bg).

Още новини