Начало Новини Актуално Набират се иновативни бизнес проекти по програма Конкурентоспособност

Набират се иновативни бизнес проекти по програма Конкурентоспособност

Актуално

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) започва набиране на проектни предложения за финансиране на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги. Това е първата от общо 15 процедури, които предстои да бъдат стартирани по ОП Конкурентоспособност през тази година.

За подкрепа на бизнеса по настоящата схема са предназначени близо 20 млн. лв., уточняват от МИЕТ.
От министерството посочват, че няма краен срок за кандидатстване, а средствата ще се отпускат до изчерпването им. Документи ще се приемат от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е договарящ орган за първите две приоритетни оси на оперативната програма.
По стартиращата сега процедура могат да бъдат финансирани както проекти за подобряване на съществуващи сгради за инсталиране на ново оборудване, така и консултантски и юридически услуги, свързани с оптимизиране на технологии, защита на правата върху интелектуалната собственост, разработване на маркетингови стратегии и др.

Насоките за кандидатстване и пълният пакет документи по процедурата могат да бъдат намерени в интернет на адреси: ww.opcompetitiveness.bg,
www.sme.government.bg и www.eufunds.bg.

От енергийното министерство припомнят, че през 2010 г. предстои обявяване на 15 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност“ на обща стойност 465 млн. евро. Това ще даде възможност проектите да бъдат завършени до края на 2013 г., когато е финалът на настоящия програмен период, коментира www.stroitelstvoimoti.com.
Основната част от планираните средства - 385 млн. евро, са предвидени за повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда. Още 80 млн. евро ще бъдат насочени за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.

Още новини