Начало Новини Актуално На 9 май EVN България ще отбележи Световния ден на мигриращите птици

На 9 май EVN България ще отбележи Световния ден на мигриращите птици

Актуално
EVN platformaНа 9 май 2015 г. EVN България ще отбележи Световния ден на мигриращите птици. Това е ежегодна кампания за повишаване на осведомеността, стартирала през 2006 г. и цели да вдъхнови опазването на мигриращите видове птици и техните местообитания в световен мащаб. Кампанията се организира от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP).

През 2015 г. акцентът на Световния ден на мигриращите птици е Енергията – да я направим безопасна за птиците!.Мотото цели да подчертае важността от развитието на енергийните технологии и инфраструктура по начин, който предотвратява, намалява и смекчава въздействието върху мигриращите птици и техните местообитания.

Ежегодно милиони мигриращи птици извършват своя преход в условия на широко разпространение на различни видове технически съоръжения за генериране и разпределение на електроенергия. Сблъсъците с въздушните електропроводи и бариерният ефект на енергийната инфраструктура често стават причина за загубата им и ги изместват от техните местообитания.

EVN България изпълнява редица целенасочени дейности на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България, които да намалят вредните въздействия върху мигриращите птици. Тези дейности включват:
  • кабелиране (вкарване под земята) на въздушни електропроводи 
  • поставяне на защитни изолации по стълбове 
  • обезопасяване на щъркелови гнезда, построени върху електрически стълбове.
Някои от основните дейности на EVN България при опазване на мигриращите птици в Югоизточна България са:
  • Обезопасени 1 670 щъркелови гнезда, построени на електрически стълбове посредством повдигане върху метални платформи за периода 2009 – 2014 г. Проведеният мониторинг на обезопасените 1001 гнезда за периода 2011 – 2014 г. показа, че над 60% от тях са населени.
  • Изолирани общо 2 214 ел. стълба за предотвратяване на риска от токов удар за птиците в периода 2010 - 2014 г. 
  • През 2014 г. по проект на Дирекция на Природен парк „Странджа“ бяха обезопасени 83 електрически стълба за опазване живота на едри видове птици.

При изпълнението на дейностите EVN България си сътрудничи с държавни и неправителствени организации, като съдейства за изпълнението на директни природозащитни мерки по различни проекти.

EVN България продължава своята отговорна екологична политика насочена към опазване на биоразноoбразието в България и опазване на мигриращите птици, като прилага най-добрите налични технологии при изграждане на електроенергийните съоръжения. Усилията на компанията са насочени към изпълнение на иновативни проекти, които да обединят усилията както на енергийните компании, така и на природозащитните организации, за да изпълним заедно мотото Енергията – да я направим безопасна за птиците!

 

Повече информация за екологичните дейности на EVN България е налична в меню Биоразнообразие на:

 http://www.evn.bg/Otgovornost/Ekologija/Биоразнообразие.aspx

 

 

 

 

 

Още новини