Начало Новини Актуално На 30 юни изтича крайният срок за регистрация на етажната собственост

На 30 юни изтича крайният срок за регистрация на етажната собственост

Актуално

Поради наближаващия краен срок 30 юни за регистрация по Закона за етажна собственост, всички 7 Административни бюра на територията на Стара Загора ще работят в събота (26 юни) с нормално работно време 8,30 - 12,30 и 13,30 - 17,30 часа. От 1.05.2009 г. влезе в сила новият Закон за управление на етажната собственост, който замества досега действащия Правилник, припомнят от пресцентъра на общината.

В резултат на Закона и приетата наредба уреждаща тези отношения в Общинската администрация ще създаде и поддържа безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й.
Регистрацията се извършва в Административните бюра по местоживеене. Срокът  за регистрацията по Закона за етажна собственост е до 30 юни 2010 година.
Необходими са ви следните документи:
- Заявление по чл.5, ал.2 по образец- попълнено.
- Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен от председателя на управителния съвет/управителя
- Заявителят представя лична карта на служителя, приемащ заявление, само за сверяване на самоличността;
След този срок нерегистрираните подлежат на санкции - до 300 лева за всеки собственик на етажна собственост, който не се е регистрирал в определения срок (а не само за домоуправителя).

Още новини