Начало Новини Актуално На 23 септември в Стара Загора ще се проведе информационен ден по ОП Конкурентоспособност

На 23 септември в Стара Загора ще се проведе информационен ден по ОП Конкурентоспособност

Актуално

Стара ЗагораМинистерството на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират информационна кампания по Оперативна програма Конкурентоспособност. Кампанията ще се проведе на 21, 23 и 24 септември в 10 града на страната, съгласно приложения график. Информационният ден в Стара Загора е на 23 септември, от 11 до 16 часа в залата на Областна администрация. Регистрацията е от 10,30 часа.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са отворени досега. Това са процедурите за покриване на международно признати стандарти, за предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение, за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за технологични паркове и за клъстери, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.
Пълният пакет документи и насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.
Лектори ще бъдат експерти от ИАНМСП, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма.
Поредицата семинари се провеждат като част от политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за откритост и прозрачност при финансирането по ОП „Конкурентоспособност”. Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС.
Информационните дни са отворени за всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

 

 

Още новини