Начало Новини Актуално На 2 юни 2016 г., от 17 00 ч. в комплекс Зеленият хълм се проведе отчетно-изборно събрание на Търговско-промишлена палат

На 2 юни 2016 г., от 17 00 ч. в комплекс Зеленият хълм се проведе отчетно-изборно събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Актуално
20160602 174122На 2 юни 2016 г., от 17 00 часа в комплекс Зеленият хълм се проведе отчетно-изборно събрание на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. На него бе приет отчет за дейността на сдружението, програма и бюджет за бъдещата му дейност, бяха избрани нови състави на членовете на Управителния и Контролния съвет. На събранието присъстваха, или бяха представлявани голяма част от 186-те преки членове на Палатата, много гости и партньори. По време на проведената дискусия единодушно се оформи мнението, че Търговско-промишлена палата - Стара Загора е уважавана и търсена институция за информация, консултации и активно съдействие от страна на бизнеса и е утвърден лидер сред гражданските организации в региона. Палатата ще продължи да работи вбъдеще, заедно с партньорите си, за подкрепа на фирмите, подобряване на бизнес средата и инвестиционната привлекателност на региона, за подкрепа на младежкото предприемачество и заетост, със специален акцент върху решаване на един от най-важните проблеми на бизнеса – проблемът с недостигаи качеството на кадри както със средно, така и с висше образование. Ще продължи да играе активна роля на медиатор между науката и бизнеса.   Партньорството беше откроено като най-силното оръжие на организацията.
Броят на членовете на управителния съвет се увеличи от 9 на 11. В него се включиха досегашните членове: Олег Стоилов, Красимира Соколова, Александър Палешутски, Йовчо Йорданов, Пламен Русев, Славин Янакиев, Иван Тотев, Благовеста Шинева, и Станимир Танев, и новоизбраните Петър Ангелов, изпълнителен директор на Стандард профил България АД и Диана Господинова, управител на Център по мениджмънт. За председател на управителния съвет беше преизбран Олег Стоилов, а за зам.- председател – Красимира Соколова.

20160602 170826

За членове на контролния съвет на Палатата бяха избрани: Валентин Стоянов, досегашен член, който стана и председател на съвета, Росен Иванов, управител на Мебели Ивекс ООД и Димитър Петков, управител на НИПИ – М АД.

20160602 170833

Олег Стоилов разказа впечатленията си от посещението на старозагорската бизнес делегацията в град Самара, по повод тържествата за 140 години от изработването на Самарското знаме и 50 г. улица Стара Загора в Самара. Той акцентира върху големия неизползван потенциал за икономическо и търговско партньорство между двата побратимени града и желанието, декларирано от самарския бизнес за неговото развитие. Г-н Стоилов връчи дарение от администрацията на Самара на Регионален исторически музей Стара Загора – уникално издание за неолита на Самара и диск с богата информация за историята на Самарското знаме. Дарението беше прието с благодарност от директора на музея Петър Калчев.

Още новини