Начало Новини Актуално На 1 септември започва преброяването на земеделските стопанства

На 1 септември започва преброяването на земеделските стопанства

Актуално

Стара ЗагораНа 1 септември стартира преброяването на 750 000 земеделски стопанства в България. 3000 анкетьори ще започнат да посещават стопанствата, за да съберат информация за обработваемите площи отглежданите животни. Те ще записват данните, които стопаните ще им съобщават в специално изготвения официален въпросник на преброяването, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

От отдел Агростатистика към Главна дирекция Земеделие, гори и поземлени отношения към Министерство на земеделието и храните твърдят, че вече обучените анкетьори и над 300 контрольори в цялата страна са готови да проведат отговорната мащабна преброителна кампания, която ще продължи от 1 септември до 30 ноември т.г.
Цел на преброяването е събиране на статистическа информация, като на база на обобщените данни от нея, ще се изготви позицията на България за Общата селскостопанска политика за новия програмен период от 2014 до 2020 година.
Преброяването е първото, което е напълно съвместимо с европейските критерии и показатели и е част от задължителната актуализация на данните, провеждани от Евростат на всеки десет години. Последната кампания за преброяване на земеделските стопанства у нас се е състояла през 2003 г., преди България да стане пълноправен член на Европейския съюз.
Информацията, която ще се събира, е конфиденциална и няма доказателствена сила пред други институции. Същевременно обобщените данни от коректно подадената индивидуална информация ще даде възможност да се подпомогне процеса на планиране на финансовото подпомагане на земеделските стопанства и от националния бюджет и от европейските фондове.
Именно в този контекст непълното и неточно подаване на индивидуални данни ще се отрази пряко на оценката на състоянието на съответния подсектор, а съответно косвено ще се отрази и на размера на финансовото му подпомагане.
Анкетьорите ще обхождат своите райони по график, като областните дирекции Земеделие към Министерството на земеделието и храните и кметовете по места ще бъдат информирани за тези графици, както и за имената на анкетьорите, за да не се допускат нередности при събирането на информацията.

Още новини