Начало Новини Актуално МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

Актуално

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани съобразно изискванията на Европейската комисия. Те са свързани с допустимостта на кандидатите и условието за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които се извършва дейността. Общият бюджет по процедурата е в размер на над 387 млн. лева.

Финансирането на проектните предложения по подмярката има за цел да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Допустими за подпомагане ще бъдат дейности, насочени към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, опазването на околната среда и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството.

С публикуването на насоките, ръководството на министерството изпълнява своя ангажимент за изготвяне на новата документална рамка и за своевременно обявяване на прием, който се очаква да бъде отворен до 15 октомври 2021 г.

Потенциалните кандидати могат да се запознаят предварително с условията и изискванията за подаване на проектните предложения по подмярката. Пакетът с документи е публикуван тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 11 октомври 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

Още новини