Начало Новини Актуално МЗХ: Внимание! Фалшиви преброители на земеделски стопанства

МЗХ: Внимание! Фалшиви преброители на земеделски стопанства

Актуално

Стара ЗагораВ Министерството на земеделието и храните беше подадена информация за появили се на територията на София-град фалшиви преброители на земеделски стопанства. Информацията е за територията на софийския квартал Младост – 4, където мним анкетьор, легитимиращ се с документ, външно наподобяващ карта, търси граждани по списък с имената и ЕГН-тата им.

Вместо да представи статистически въпросник, мнимият анкетьор задава въпроси единствено дали се обработва земеделската земя, която гражданите притежават. Гражданите, сигнализирали Министерство на земеделието и храните са притеснени за своята лична информация, както и за целите на задаваните от фалшивите преброители въпроси към тях. „Хората трябва внимателно да проверяват картите на анкетьорите. При съмнения веднага да подават сигнали в полицията”, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
 Преброяването на земеделските стопанства се извършва по график, за който гражданите могат да се информират от общинските земеделски служби, както и от областните дирекции „Земеделие и гори”, каза Светлана Боянова. Тя подчерта, че гражданите, които стопанисват земеделска земя и животни и бъдат посетени с цел извършване на преброяване, трябва да се уверят в идентичността на анкетьора, като могат да запишат и служебния номер на картата, с която той се легитимира. Стопаните трябва да знаят още, че анкетьорите задават въпросите по еднотипен за цялата страна земеделски статистически въпросник, който съдържа 16 страници и 61 въпроса в него. Важно е да се знае още, че преброяването на земеделските стопанства е различно от пробното преброяване на населението, което провежда Националния статистически институт. ПРОБНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО се провежда от НСИ като подготовка за официалното преброяване, което ще стартира догодина – през март 2011 година,  и то обхваща САМО ТРИ ОБЛАСТИ  на страната – Плевен, Стара Загора и Сливен.
В същото време Министерството на земеделието и храните провежда официално  преброяване  на земеделските стопанства на територията на цялата страна на базата на единен статистически въпросник в периода 1 септември – 30 ноември 2010 г.
Зам.-министър Боянова съобщи още, че анкетьорите обхождат земеделските стопани по предварително изготвени от Министерство на земеделието и храните списъци. Тези списъци са интегрални и съдържат информация от различни източници, изготвяни в различни времеви периоди, така че е възможно към днешна дата някои от посетените стопани да не извършват земеделска дейност, подчерта зам.-министър Боянова. В основата на списъците са данните от преброяването през 2003 г., но също и актуална информация от Държавния поземлен фонд (актуализиран към 2010 г.), регистъра на притежателите на млечни квоти, регистрите на НВМС, регистрите на земеделските производители. Ползвани са и базата данни на Разплащателната агенция – ИСАК, както и данните от проведеното от отдел „Агростатистика” на МЗХ изследване на структурата на лозята през миналата година. Възможно е в предварителните списъци да са попаднали стопани, които са преустановили дейността си след предходното преброяване. Това обаче не означава, че единственият въпрос към тях трябва да е „Извършвате ли земеделска дейност?” и „Ползвате ли земеделската си земя?”, тъй като подобни въпроси извадени от контекста на самото преброяване и неговия официален статистически въпросник будят резонни  съмнения у преброяваните стопани. Дори и да не обработва земя или отглежда животни, на посетения стопанин трябва да бъдат предоставени всички документи на преброяването и едва тогава да му се задават уточняващи въпроси.
18 000 земеделски стопанства се преброени към 7 септември 2010 г., съобщи зам.-министър Светлана Боянова. От отдел „Агростатистика” допълват, че през тази година 3000 анкетьори са ангажирани с посещението на земеделските стопанства, за да събират информация за обработваемите площи и отглежданите животни. На територията на страна действат и 300 контрольори, които контролират дейността на анкетьорите. Списъците на анкетьорите на територията на цялата страна са съгласувани и представени и на кметовете и в съответните поделения на МВР.
Цел на преброяването е събиране на статистическа информация, като на база на обобщените данни от нея, ще се изготви позицията на България за Общата селскостопанска политика за новия програмен период от 2014 до 2020 година. Преброяването е първото, което е напълно съвместимо с европейските критерии и показатели и е част от задължителната актуализация на данните, провеждани от Евростат на всеки десет години. Последната кампания за преброяване на земеделските стопанства у нас се е състояла през 2003 г., преди България да стане пълноправен член на Европейския съюз. Информацията, която ще се събира, е конфиденциална и няма доказателствена сила пред други институции.

 

Още новини