Начало Новини Актуално МЗХ се допитва до бизнеса за бъдещето на Общата селскостопанска политика

МЗХ се допитва до бизнеса за бъдещето на Общата селскостопанска политика

Актуално

Министерство на земеделието и храните стартира допитване до Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и всички неправителствени и браншови организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция, съобщиха от пресцентъра на държавното ведомство.

С официално писмо, подписано от заместник-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров организациите са поканени да изготвят становища относно прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) до 2013 година, както и прогнози за развитието на земеделието и ОСП след 2014 г.
Становищата трябва да включват направените изводи и препоръки от досегашното прилагане на Общата селскостопанска политика,  очакванията и прогнозите за развитието й през настоящия програмен период - до края на 2013 г.
От сектора се очаква още да посочи стратегическата си визия, прогнози и перспективи за динамиката на промените в развитието на земеделието и на Общата селскостопанска политика след 2014 г.
В писмото на зам.-министър Цветан Димитров се посочва още, че браншът може да направи и обоснове свои предложения за включване в настоящи и бъдещи позиции на страната ни, които да бъдат отстоявани пред ЕК.
В становищата се предполага, че ще бъдат взети предвид не само специфичните дейности и компетенции на всяка отделна организация,  но и нейната цялостна визия за развитието на тази политика както в национален, така и в общоевропейски план.
Срокът за изпращане на писмените становища е 18 февруари 2010 година, като е посочен и адрес за получаване на електронния вариант: mpchelinska@mzh.government.bg.

 

Още новини