Начало Новини Актуално МЗХ очаква добра зърнена реколта и през тази година

МЗХ очаква добра зърнена реколта и през тази година

Актуално
Зърнена реколта

Засетите площи с основни зърнени и маслодайни култури ще осигурят добра зърнена реколта и през тази година, според обобщени данни от Дирекция Растениевъдство на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Според прогнозите, при добро развитие на посевите и подходящи агротехнически условия при реколтирането, общото производство от пшеница през тази година би достигнало 3,9 млн. тона. 10 422 172 дка са засетите площи с пшеница, сочат предварителните прогнозни данни на Агростатистика, обобщени от дирекция Растениевъдство.

През 2010 г. засетите площи с пшеница по предварителни оперативни данни на Агростатистика са били 11 248 530 дка, като от тях са били реколтирани 11 087 134 дка, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. При един сравнително висок добив, получен през миналата година от 360.9 кг/дка общият обем на производството е достигнал 3 994 956 тона. За сравнение трябва да се посочи, че през предходната 2009 година реколтираните площи по окончателлните данни на Агростатистика са били повече – 12 447 179 дка, но при по-нисък среден добив от 318,7 кг от дка, като крайният размер на производството е бил 3 976 852 тона.

По-малко са засетите площи и с ечемик през тази година по предварителните плогнозни данни на Агростатистика. През 2011 г. те са 1 814 682 дка при 2 534 471 дка за 2010 г. реколтираните площи през миналата година са били 2 453 285 дка при среден добив от 339,7 кг. И достигнато общо производство от 833 272 тона. Също като при пшеницата през 2009 г. засетите площи са били повече – 2 646 890 дка, но средният добив през 2009 г. е бил по-нисък – 332,2 кг.

При царевицата за зърно няма данни за засетите площи през настоящата кампания, но сравнението между реколтите през 2009 и 2010 г. категорично показва тенденция на покачване, която се дължи както на по-голям брой засети площи, така и на значително по-добър добив през последната година. 3 359 948 дка са били засетите площи през 2010 г. срещу 2 799 304 дка през 2009. Добивът през 2009 г. е бил 470,7 кг при реколтирани 2 742 291 дка, докато през 2010 г. той е достигнал рекордните 624,1 кг., като са реколтирани 3 275 249 дка.
Така в резултат реколтата от 2 044 092 тона през 2010 далеч надхвърля тази от 2009 г., когато тя е била едва 1 290 833 тона.

Реколтата от оризова арпа през 2010 г. също бележи ръст, като резултат от по-голямото число засети площи. Докато през 2009 г. те са 84 194 дка, то през 2010 г. те са увеличени на 118 817 дка. Средният добив от реколтираните 116 976 дка през миналата година е бил 478,9 кг, като общата реколта за 2010 г. е била 56 022 тона. През 2009 г. средният добив е бил по-висок – 522,7 кг от дка, но предвид на значително по-малкото реколтирани площи – 83 115 дка, общото производство за 2009 г. е било 43 441 тона.

Тенденцията на покачване на реколтата при маслодайния слънчоглед е по-плавна, като засетите площи през 2010 са 6 598 669 дка при 6 347 558 дка през 2009 г. При реколтирани 6 313 882 дка през 2009 г. и среден добив от 193,9 кг от дка, общият обем на производството е бил 1 224 242 тона. През 2010 г. са реколтирани 6 481 847 дка при среден добив 214,2 дка и общ размер на производството 1 388 482 тона.

При зимната маслодайна рапица се запазва и през тази година тенденцията на значително увеличаване на засетите площи, като за 2011 г. те са 2 387 216 дка при 2 146 927 дка за 2010 г. и 1 122 375 през 2009 г. Така засятото през 2011 г. количество е над двойно по-голямо от това през 2009 г. добивът от културата също е бил по-висок през 2010 г. в сравнение с 2009 г., като от 217,3 кг от дка за 2009 г. той е достигнал 257,1 кг през 2010 г. Така общият размер на реколтата през 2010 г. е достигнал 544 841 тона от реколтираните 2 119 540 дка. За сравнение през 2009 г. от реколтираните 1 083 721 дка е получено едва 235 490 тона.

Още новини