Начало Новини Актуално МВФ: България е започнала своето възстановяване

МВФ: България е започнала своето възстановяване

Актуално
Стара Загора

От 23 септември до 4 октомври експертите от МВФ и представители на правителството и БНБ направиха преглед на финансово-икономическите мерки и оценка на макроикономическата и фискална политика на правителството през последните месеци. Възстановяването на България е започнало и очакваме то да се засили през следващата година.

Това каза ръководителят на мисията на МВФ за България Катрина Пърфийлд след приключването на редовната мисия на Фонда у нас, съобщава на сайта си финансовото министерство.
Ако доверието на потребителите и инвеститорите се повиши, възстановяването би било дори по-голямо от очакваното, тъй като са налице големи спестявания на потребителите, коментира Катрина Пърфийлд. Тя допълни, че България вече има полза от възстановяването на основните си търговски партньори, което личи и от данните за силния износ на страната. Добрият туристически сезон и увеличението в търговията на дребно дава основания на МВФ да прогнозира ръст на икономиката от 0-0,4% от БВП за 2010 година. За 2011 година МВФ прогнозира засилване на икономическото възстановяване, а инвестициите и потреблението ще започнат да догонват ръста на износа. Това ще спомогне за растеж на икономиката от 2-2,5 на сто на годишна база, смятат от МВФ.
Правителството си е поставило амбициозна цел за свиване на дефицита до 2,5 на сто и това ще изпрати много важен сигнал, че през 2011 година България ще бъде в състояние да излезе от процедурата по свръхдефицит, коментира още Пърфийлд. Тя определи тази цел като напълно постижима, но за целта правителството трябва да продължи със стриктните си мерки. „Решението за тези мерки зависи от българското правителство и е много важно за тях да има широка подкрепа. Това трябва да бъдат мерки, които да идентифицират ефикасни спестявания както в държавната администрация, така и в пенсионната и здравната системи. Те ще допринесат не само за постигане на 2,5% дефицит за 2011 г., но и ще са много добри авансови мерки за бъдещи реформи", коментира още Катрин Пърфийлд.
В проекта на бюджета за 2011 година е залегнало и желанието за силно намаляване на разходите. От МВФ считат, че това е правилно и бюджетът трябва да бъде съобразен с по-ниските приходи, каза още Катрина Пърфийлд. Тя открои като една от добрите мерки в бюджета за следващата година по-ниските разходи, резултат от намаляването на заетите в държавната администрация. В средносрочен план е много важно да се намали разликата в приходите и разходите в пенсионната система и в системата на здравеопазването. МВФ подкрепя предложението за увеличаване на възрастта за пенсиониране като първа стъпка на пенсионната реформа, но е необходим и детайлен преглед на приходите и разходите в системата. По отношение на реформата в здравеопазването, Катрина Пърфийлд подчерта, че са необходими реформи за подобряване на контрола и отчетност, за да бъде избегнат рискът от увеличаване на разходите в системата.    
По отношение на българската банкова система от МВФ посочват, че българските банки се справиха добре в условията на финансова криза. Като цяло те показват здрави капитал и провизии и са поддържани от силни надзорни регулации. Агрегираните печалби са достатъчни, за да поемат евентуални загуби, посочват още от МВФ и допълват, че стабилността на банковата система е плод на благоразумните регулаторни политики, които изискаха от банките да изградят съществени финансови буфери, значително надвишаващи минимумите за ЕС и Базел.

Още новини