Начало Новини Актуално МС: Заплащането по търговски сделки да става в 30-дневен срок

МС: Заплащането по търговски сделки да става в 30-дневен срок

Актуално
заплащането на търговски сделки в 30-дневен срок

Правителството предлага промени в Търговския закон, с които се въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Целта на законодателните мерки е да се противодейства на наложилата се напоследък практика плащанията по търговски сделки между отделни предприятия или между предприятия и държавни органи да се извършват с голямо закъснение.

Това оказва отрицателен ефект върху ликвидните активи и усложнява финансовото управление на предприятията. Забавените плащания се отразяват на конкурентоспособността на дружествата, особено на малките и средните предприятия, и могат да бъдат причина за фалити на жизнеспособни предприятия, предаде правителствената пресслужба.

Предложението на правителството е в Търговския закон да бъде въведен 30-дневен срок за извършване на плащането. Той ще тече от деня на получаване на фактурата или стоката/услугата, освен ако страните не са договорили друго. За органите на държавната власт, дипломатическите и консулските ни представителства и публичноправните организации не се допуска договорената отсрочка на плащането да надхвърля 60 дни.

По-строгите правила за тях са поради факта, че източниците им на приходи са по-сигурни, предвидими и непрекъснати. Максимален двумесечен срок за извършване на плащанията по сделки се въвежда и за лечебните заведения

Във връзка с необходимостта от справедливо обезщетение за разноските по събиране на вземането вследствие на забавено плащане, се предвижда, че наред с възможността да търси разноски и обезщетение съобразно общите правила, кредиторът има право на фиксирана сума в размер от 80 лв., чиято цел е да му спести доказването на административните и вътрешните разноски, свързани със събиране на вземането.

Още новини