Начало Новини Актуално МС прие отчет за изпълнение на Първия национален план за действие по енергийна ефективност

МС прие отчет за изпълнение на Първия национален план за действие по енергийна ефективност

Актуално
Енергийна ефективност

Правителството прие отчет за изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност за периода 2008-2010 г. Планът е разработен въз основа на Директивата на ЕС за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз (Директивата за енергийните услуги) и е приет от Министерски съвет на 04.10.2007 г.

Първият тригодишен план за действие обхваща периода 2008-2010 г. В него е формулирана междинна индикативна цел за това време в размер на 2430 GWh, което представлява 3% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на директивата за периода 2001-2005 г., съобщиха от Правителствената пресслужба

Обобщените резултати в отчета показват, че при тази междинна индикативна цел и очаквани икономии на енергия от 2343,4 GWh/год. постигнатите икономии на енергия възлизат на 3549,2 GWh/год.

Планът за енергийна ефективност е първият от трите национални плана за действие в тази област и в него България формулира своята национална индикативна цел за енергийни спестявания на горива и енергии в размер на 9% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г. Националната индикативна цел възлиза на 7291 GWh и следва да бъде постигната до деветата година от прилагането на директивата, а именно – до 2016 г.

Общата оценка на постигнатите и очакваните икономии на горива и енергии от заложените в плана мерки е извършена след обработване на постъпилата в Агенция по енергийна ефективност информация от съответните ведомства и задължени лица.

Още новини