Начало Новини Актуално МС предлага максималната скорост по автомагистралите да стане 140 км/час

МС предлага максималната скорост по автомагистралите да стане 140 км/час

Актуално
Максимална скорост

Правителството предлага промени в Закона за пътищата, с които максимално допустимата скорост за движение на леките автомобили по магистралите се вдига на 140 км/ч, а по скоростните пътища става 120 км/час, информираха от Правителствената пресслужба.

Скоростният път трябва да отговаря на седем условия:

  • да има самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение;
  • пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии да е само на различни нива (чрез надлез или подлез);
  • вливането и отливането на движението да се осъществява само от пътни възли на различни нива;
  • връзките към прилежащи територии да са чрез локално платно, отделено от директно трасе с разделителна ивица с ширина не по-малко от 2 м;
  • да имат предпазна телена ограда;
  • да имат площадки за принудително спиране;
  • да имат площадки за отдих.

За автомагистрали и скоростни пътища се премахва възможността за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона. За шосетата от първи, втори и трети клас, както и останалите, които не са включени в досега изброените, се забранява изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения на разстояние по-малко от 8 м.

В обхвата и обслужващата зона на автомагистрали и скоростни пътища се разрешава изграждането и експлоатацията само на търговски крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Забранява се изграждането на такива обекти на по-малко от 3 км преди и след пътните възли.

Въвежда се забрана за спиране на пътното превозно средство за престой освен на обозначените за това места и съответно извършването на маневри върху платната за движение. Водачът няма да може да завива в обратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната. Последните две правила са валидни, когато движението се осъществява по скоростен път.

Още новини