Начало Новини Актуално МС отпусна 80 бройки за медицински сестри и акушерки в Тракийския университет

МС отпусна 80 бройки за медицински сестри и акушерки в Тракийския университет

Актуално
Филиал на Тракийски университет

С промяна в РМС 320/2011 за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на България през учебната 2011-2012 г. правителството увеличи възможностите за прием на студенти по медицински специалности в Тракийския университет – Стара Загора, и в Университета Проф. д-р Асен Златаров – Бургас.

Допълнителните бройки за прием на студенти в новооткрития филиал в Хасково на Тракийския университет, са за обучение и придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности от регулираните професии Акушерка (нови 30 места) и Медицинска сестра (нови 50 места).

Университетът Проф. д-р Асен Златаров ще обучава 20 професионални бакалаври по регулираната професия Рехабилитатор, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Още новини